כל כנסיה שהיא לשם שמים – סופה להתקיים

ב' ניסן – מלצר בועידת אחינו ג' ניסן – משתתף בכינוס עולם התורה של דרשו ראש חודש אייר – תלמיד מן המנין בישיבה הקדושה 'אחינו'   בב' ניסן, ערב כינוס עולם התורה של תורה, נערכה הועידה השנייה של ארגון 'אחינו' באולמי כתר הרימון שבבני ברק. בין אלפי פעילי 'אחינו' שנכחו בוועידה הסתובבו המלצרים המהודרים אשרקרא עוד...

ב' ניסן – מלצר בועידת אחינו

ג' ניסן – משתתף בכינוס עולם התורה של דרשו

ראש חודש אייר – תלמיד מן המנין בישיבה הקדושה 'אחינו'

 

בב' ניסן, ערב כינוס עולם התורה של תורה, נערכה הועידה השנייה של ארגון 'אחינו' באולמי כתר הרימון שבבני ברק. בין אלפי פעילי 'אחינו' שנכחו בוועידה הסתובבו המלצרים המהודרים אשר שירתו את הנוכחים, ביניהם בלט המלצר גלעד, בחור צעיר בן 19, שעדינות וטוב לב נשקפו ממנו.

ברגע שהוא הבין מהי משמעותו של האירוע ועת גונבה לאוזניו השמועה אודות כינוס עולם התורה שעתיד להתקיים למחרת היום, הוא פנה מיד אל אחד מהמארגנים כשבקשתו היא שישיגו לו כרטיס כניסה למעמד האדיר לכבודה של תורה. " אני מתחזק לאחרונה, ויש לי קשיים רבים, אך אני משתדל להתחזק ולהתגבר עליהם", הסביר גלעד כאשר ביקש את כרטיס הכניסה "אני מנסה לחפש במקומות שונים, ללכת לשיעורים ולדרשות ומקומות מעין אילו, בהם אוכל למצוא פתרונות,  לפחות בחופשה אני מעוניין להיות שותף בכנס הזה, להתחזק וליטול חלק במעמד קדוש בו משתתפים כל גדולי ישראל".. לאחר מאמצים מרובים (וכידוע, לכל מי שניסה להשיג כרטיס בימים ההם) קיבל גלעד את הכרטיס המיוחל ולמחרת ניצב נרגש בכנס העשור של ארגון 'דרשו'.

 

מאז התהדקו הקשרים בינו לבין פעילי 'אחינו' אשר בנעימות קרבו אותו והסבירו לו פנים. פעיל 'אחינו' שמר איתו על קשר קבוע והקפיד לקיים איתו קביעות של שיחות התחזקות בעבודת ה'. לאחר למעלה מחודש בו הקשר התהדק נשאו המאמצים פרי ובמהלך חודש אייר החליט גלעד לעשות את המתבקש, והצטרף כתלמיד מן המניין בישיבה הקדושה 'אחינו' שבירושלים בה הוא שקוע בלימוד התורה. הרב חיים גולדברג, מראשי ישיבת "אחינו" אומר ל"בואו שעריו" כי מדהים לראות את ההתקדמות של גלעד והתלמידים האחרים, ואיך בכח עמלם בתורה נהפכים התלמידים ל"בני תורה" אמיתיים תוך תקופה קצרה.