התחדשות והתרעננות

את מצוות קידוש החודש שלכאורה אינה אלא מצוות חישובים אסטרונומיים, רצה הקב"ה לצוות את ישראל דווקא בעודם במצרים וכחלק מתהליך הגאולה. כי התחדשות והתרעננות, הינם חלק מתהליך של חיזוק לקראת התמודדויות ומטלות, למבוגרים ובעיקר לילדים.  
  
ציווי זה לעם ישראל, מופיע, כשהם עדיין בתוך מצרים, כיון שציווי זה הנו חלק מתהליך הגאולה.
מהותה של הגלות ומריה, היא, השגרה האופפת את העם ומכבה את אור נשמתו. שגרה זו גורמת הרס מוחלט של כל ניסיון להתעוררות מדינית לאומית, וכישלון בהיחלצות רוחנית כלשהי – היכולה לעורר את לב העם ולאחדו. העבדות והפרך היו ללא ספק חלק מהקונספירציה המצרית למוטט את העם ולפורר את הדבק המאחדו ומשמרו.
ולכן,  עכשיו, כשיוצאים אל הגאולה ואל התקומה הלאומית, יש צורך דחוף ביצירת אמצעי מניעה אשר יאבטחו וישמרו את קיום החוסן הלאומי והמדיני של העם המשוחרר,
 
זו ההתחדשות !!!

 
זו ההתחדשות – האור שנוצץ מחדש כל אימת שתהליך השגרה מאיים לעמעמו במקצת, ההתחדשות היא מבצר מוגן לתקומה ולעמידה האיתנה אל מול כל איום. ההתחדשות של ראש חודש המביאה שוב ושוב לפגישה מחודשת עם הבורא. התחדשות המזכירה לכולנו כי  העם נולד מחדש לחופש ולחירות כשכולו אפוף תחושת רעננות ונעורים:
 
"לא נאמר – החודש הזה ראש חדשים, אלא, החודש הזה ל כ ם ראש חדשים. לא קביעת חודשים אסטרונומיים היא התכלית כי אם קביעת החדשים שלנו… על כן נקראו החודשים והחגים חדשיכם ומועדיכם… קידוש החודש היהודי הוא אפוא מוסד, שתכליתו עבור ישראל: חידוש נעורים רוחני ומוסרי אליו יחתור תמיד לבקרים ועדיו יגיעו על ידי שובו להתוועד עם אלוקיו". [רש"ר הירש] 
תועלת ההתחדשות פועלת בכל תחומי חיי העם הרוחניים, תוך חציית גילים ומעמדות.
 
הילד בתלמוד תורה, יחוזק בהתחדשויות שייצרו עבורו מוריו ומחנכיו במבצעים תקופתיים שונים – ביציאה מדי פעם להתרעננות ובגיוון חומר הלימודים. בחורי הישיבה יתחדשו בראשי החדשים, בשיחות המוסר, בתחילת ה"זמן" ובאמצעי עידוד מצויים. והמשפחה כולה, תתחדש ותתרענן בכל מפגש של בני הבית סביב שולחן השבת והחג ובאירועי שמחה שונים.
מימד ההתחדשות משפיע על כל שטחי ההתמודדויות השונות ומקל את המעמסה המוטלת על הכתף. עירוי של התחדשות הוא רפואה לנפש על חוליי העבר ומולטי ויטמין לעתיד בריא.
 
חופשה יומית:
המונוטוניות ושיגרת הלימודים בתלמודי התורה, מביאה לא פעם את ילדינו להרגיש שהם צריכים יום של חופש או התרעננות כלשהי. חובתינו, להעניק להם את פסק הזמן כדי ליצור "אפקט" של התחדשות – ביום שאחרי.
כמובן, אין ליצור מצב של חופשיות יתר בנושא זה, אך בהחלט יש לשים לב לצרכי ההתרעננות של הילד, לעיתים גם אם הוא לא דורש זאת בפה מלא.
 
שולחן שבת: מתנה טובה העניק לנו הבורא, השבת. הורים היודעים לנצל את השבת כראוי יכולים לבנות ולגדל בביתם פירות מפוארים. נכון, שבת מנוחה וכולם זקוקים להחלפת כוחות, אך בתשומת לב אפשר ליצור התרעננות והתחדשות נפלאה במשך השבת גם בשילוב המנוחה. העיקרון החשוב והגדול בזה, הוא, יצירת אוירה מיוחדת של שבת. אם יצליחו ההורים להחליט שהדיבור של שבת הוא אחר, ההתייחסות שונה – גם לבעיות וגם לפעולות חיוביות, יצירת אינטגרציה חיובית בין בני הבית, כל זה ייצר שבוע חדש ומחודש עבור לכל המשפחה.
 
יצירת אירועים משפחתיים: משפחות רבות יוצרות את האירועים השונים, יש באירועים אלו ברכה גדולה במימד ההתחדשות וגם בבניה נכונה של התא המשפחתי!
כך, יש שחוגגים ראש חודש כאירוע משפחתי אשר בו מתאספים כל בני המשפחה סביב השולחן בנעימות ורוגע המשרה אוירה נינוחה ומחודשת. כך הוא גם בימי הולדת של בני המשפחה.  יש שחוגגים את סיום מסכת המשניות של הבן בתלמוד תורה במסיבה משפחתית, כאן יש תוספת בלתי רגילה של יקרות התורה בעיני בני המשפחה.
 
זמן אבא: זה הוא מוצר חדש שהתווסף למדפי הפסיכולוגיה החינוכית בשנות האלפיים, עקב עדכון שלילי של התא המשפחתי בגרף הצונח וממשיך לצנוח כאילו אין לו תחתית.
היום, משפט המפתח בבית הוא:
לאבא, אין זמן !!!
האבא משדר חוסר זמן, האימא משדרת את חוסר הזמן של האבא, וכך, כולם חיים באווירה המיוחדת של "אין זמן לאבא", ובשבת הוא עייף, והוא מאד עסוק.
ילדים בגיל ההתבגרות (מגיל 9 ועד 20 תלוי באופי הילד ובקצב ההתפתחות) זקוקים לתמיכה רגשית חזקה מהאבא. בעיקר בנים, הרואים באביהם את הדמות החזקה והדומיננטית שאותה הם רוצים בדרך כלל לחקות. הבנים זקוקים לליווי צמוד של האבא בשנות התבגרותם, הם זקוקים לאוזן קשבת אצל האבא, הם תאבים לשמוע הערות והדרכה מאביהם והם בעיקר רוצים לשמוע תשובות לשאלות שונות ומגוונות בתחומי החיים השונים, השקפת עולם ודרך התנהלות בשנים חשובות אלו. שיחות עם אבא מחזקות ומחשלות את הבנים, הקשר החיובי שנוצר בשיחות אלו יקרין לעתיד חוזק וחוסן רוחני באופן משמעותי.
אולם היום, כאמור, אין לאבא זמן !!!
 
מה קורה אפוא ?!

הילד שאינו מקבל את התמיכה הרגשית הדרושה מאביו, מבין שהוא דחוי אצל אביו, הוא סבור כי הוא איננו עומד בציפיות אביו, אט אט הוא מאבד את האימון ואת ההערצה הטבעית שיש לילד כלפי אביו.
בשלב שני הוא מחפש לעצמו דמות אחרת שאותה הוא יחקה, והיא אולי תעניק לו במישרין או בעקיפין ובשימוש רב בכוח הדמיון – את התמיכה הרגשית שלה הוא זקוק, את הליווי בשנות הבגרות המשמעותיות כל כך עבורו. מי יהיה התחליף לאבא? מי ימלא את מקומו? יתכן שתהיה זו דמות חיובית אך באותה מידה יתכן שתהיה זו דמות שלילית ומזיקה !!!
 
חובה, חובה, חובה !!!

על כל אבא, להקדיש "זמן אבא" לילדיו בכלל ולבניו הבוגרים בפרט, להעמיק את הקשר הבונה והחיובי שייצור הערצה בריאה ומועילה בקרב ילדיו כלפיו. עדיף –למצוא גם "זמן אבא" פרטי לכל אחד מהילדים בנפרד, לצאת אל חיק הטבע לסיור קצר או לטיול ארוך אישי עם הבן, "זמן אבא" זה יכול להיות מלווה בשיחות על נושאים שונים אשר יהיו בסיס איתן ליצירת הקשר החיובי ביניהם.