שואף לחזור לישיבה

יו״ר הועדה לפניות הציבור חבר הכנסת הרב אורי מקלב בראיון מיוחד לאתר אחינו: כדי שבני תורה יוכלו לשבת וללמוד יש לעשות הכל! כי אין דבר שישווה לזה בחשיבותו גם היום אני חש עדיין כבן ישיבה שהפסיק זמנית ללמוד, השאיפה היא תמיד לחזור לישיבה.

 

 

כיצד השפיע עלי הישיבה ? הישיבה זה הכל, כל החיים יונקים מהישיבה ומנותבים מהרוח ומהכלים שקבלתי שם, גם היום אני חש כבן ישיבה, שלצערו, הפסיק זמנית ללמוד בישיבה אולם ההרגשה היא כי זה דבר זמני בלבד, והשאיפה היא לשוב ולהיות בן ישיבה במלא מובן המילה.

 

התחושה שחש מי שזכה ללמוד בישיבה היא, כי הישיבה זו הפסגה הדבר החשוב והטוב ביותר שקיים בעולם, בישיבה מתקיימת המשך שלשלת מסירת התורה מסיני ועד היום עי" לימוד התורה שעובר ללא שינוי מגדולי ישראל מצוקי ארץ לתלמידיהם, מהישיבה קיבלתי את הרגש ואת תחושת השליחות כי בן תורה שיושב ולומד זה העיקר זה הדבר החשוב ביותר ששום דבר לא ידמה לו,

 

ובשביל שבני תורה יוכלו לשבת וללמוד יש לעשות הכל! כי אין דבר שישווה לזה בחשיבותו, זהו קיום העולם זה הדבר היחיד שיש לו לקב"ה בעולמו.

 

תקופת לימודי בישיבה ניתבה את דרכי והכניסה תובנה זו חזק לעצמותי, השיחות של רבני הישיבה, גדולי התורה שזכיתי לשהות במחיצתם בישיבה, השרישו בקרבי את רגש האחריות הזו, את הדאגה והרצון לשרת את בני התורה, ולאפשר להם ככל שיותר לשבת וללמוד במנוחת הנפש.

 

זכיתי לשהות בישיבה במחיצתם של גדולי עולם, עקבתי אחר הליכותיהם, ענוותנותם, מידותיהם הנעלות, הנהגת ה"בן אדם לחברו" המיוחדת שנהגו עם זולתם קטון כגדול, רכותם והיותם משמים עצמם, מחד, כאסקופה הנדרסת לפני כל, אולם כשנגע הדבר לטוהר ההשקפה ולמילי דשמיא עמדו על דעתם – דעת תורה כחומה בצורה. בוודאי שכל הדברים הללו השפיעו עלי רבות ואני מנסה ללכת בדרך זו גם בעשייתי הציבורית.

 

אין לי ספק, כי מי שצמח וגדל בישיבות הוא זה שיכול להיות נציגם של בני התורה, זר לא יבין זאת, בן ישיבה מבין את צרכיהם, חש ונושם את הווייתם, והוא רואה בתפקידו שליחות וזכות לעצמו להיות עבד לעבדי ד'. וכאמור השאיפה והרצון הפנימי שבוער ולא כבה מכח הצמיחה בישיבה היא לזכות ולשוב לדבר הטוב והחשוב ביותר, ללמוד כבן ישיבה.