הרב שלמה לוינשטיין על הפרשה

הרב שלמה לוינשטיין פרשת בא משך ההרצאה: 1:08:16 דקות