הרב יהודה עמית על הפרשה

הרב מאיר אליהו שליט׳׳א פרשת בא משך ההרצאה: 54:15 דקות