תעודת בוראנו הגדול

ניסי יציאת מצרים שבהם הוכיח ה' שהוא מנהיג הבריאה כולה, ואין זולתו, מהווים שיעור אמונה לדורי דורות. שיעור המחזק את האמונה גם בדורנו. ביטוי מוחשי למהלך זה ניתן למצוא בסיפור המסופר על רבי ישראל מסלנט. באחת מנסיעותיו הגיע למלון שבו רגיל היה לשהות. הוא נוכח לראות שבעל האכסניה שינה את גישתו ליהדות והחל לזלזל בענייניקרא עוד...

ניסי יציאת מצרים שבהם הוכיח ה' שהוא מנהיג הבריאה כולה, ואין זולתו, מהווים שיעור אמונה לדורי דורות. שיעור המחזק את האמונה גם בדורנו.

ביטוי מוחשי למהלך זה ניתן למצוא בסיפור המסופר על רבי ישראל מסלנט. באחת מנסיעותיו הגיע למלון שבו רגיל היה לשהות. הוא נוכח לראות שבעל האכסניה שינה את גישתו ליהדות והחל לזלזל בענייני תורה ומצוות. כששאל אותו רבי ישראל לסיבת הדבר, סיפר הלה, שלפני ימים אחדים התאכסן אצלו אדם כופר שהכחיש בדיבורו את תורת הגמול ואת ענייני השכר והעונש השמיימיים. לאות שדבריו כנים, הוא שלח שיקנו לו נקניק טריפה, והכריז שאם יש השגחה ושכר ועונש, הרי שהוא ייחנק על ידי הבשר האסור. הכופר אכל את בשר הטריפה לעיניו, אך לא אירע לו מאומה. מיני אז נכנסו מחשבות כפירה למוחו, וכל אמונתו התרופפה.

לאחר מספר שעות חזרה בתו של בעל האכסניה מבית הספר וסיפרה בשמחה שקיבלה תעודת גמר עם שני ציוני הצטיינות: בחשבון ובנגינה.

רבי ישראל קרא לילדה וביקשה שתנגן לפניו, כדי שתוכיח לו שהיא אכן יודעת לנגן וראויה להצטיינות. הילדה סירבה.

קרא רבי ישראל לאב והוכיחו על התנהגותה של בתו, שאינה מצייתת לגדולים. כששאל האיש את בתו בתימהון כיצד היא ממרה את פיו של רבי ישראל, השיבה הבת, שלדעתה, יהיה בלתי נימוסי לעמוד ולנגן בפני בני אדם, לא בזמן המיועד לכך ולא במקום המתאים, רק כדי להוכיח את כשרונה. היא הוסיפה ושאלה, כלום מתקבל על הדעת שבפני כל אדם שלא יאמין לה, יהיה עליה לעמוד ולהוכיח את כשרוני בנגינה? לשם מה קיבלה תעודת הצטיינות מבית הספר?

פנה רבי ישראל אל האב בנועם ואמר: תשובת בתך תשמש תשובה לתמיהתך בענייני ההשגחה האלוקית. הן ה' כבר הוכיח לעיני כל העמים את השגחתו הפרטית על ידי הנסים הגלויים שנעשו בתקופת יציאת מצרים. יש לנו גם תעודה המעידה על כך – התורה הקדושה שניתנה לנו בהר סיני. מלבד זאת, הוכחה ההשגחה פעמים רבות נוספות על ידי אליהו הנביא בפגישתו עם נביאי הבעל בהר הכרמל, בימי מרדכי ואסתר, בנס החשמונאים, ובעוד מאורעות היסטוריים רבים. האומנם, היש הגיון בדבר שישנה ה' את סדרי בראשית או את חוקי הטבע, כדי להוכיח לכל אדם שיגיד שאינו מאמין, שיש דין ויש דיין? מי שרוצה באמת לדעת את ה', יכול להיווכח בכך בתעודה הנצחית שלנו: התורה. היא אושרה לעיני כל העולם, ואין לנו כל צורך בהוכחות נוספות. ההיסטוריה חתומה עליה כעדה נאמנה.

בשבת זו, נקרא כולנו את פרשת בא, נתבונן ב"תעודה", בסיפור המופלא של פדות עמנו ממצרים הסגורה, יעלו הניסים לנגד עינינו, ויחזקו בנו האותות והמופתים את ההכרה: "וידעתם כי אני ה'".

התבוננות ביציאת מצרים על נסיה ולקחיה, בתעודת בוראנו הגדול, תאיר את חיינו הרוחניים באמונה בהירה. 

 

[ערכים]