מה כדאי ורצוי להכין לפני שבת?

א. להלן פרטים שונים, שראוי מאד להכינם מראש, כדי לא להכשל במשך השבת במלאכות אסורות. ראוי שכל אדם יתכנן מראש פרטים נוספים, שהכנתם תסייע לו לנהל חיי נועם ועונג בשבת, תוך שמירה על קיום כל ההלכות. ב. מכינים לפני השבת את המאכלים שהכנתם דורשת טחינה, לישה או סחיטה, כיון שפעולות אלו אסור לעשותם בשבת. ג.קרא עוד...

א. להלן פרטים שונים, שראוי מאד להכינם מראש, כדי לא להכשל במשך השבת במלאכות אסורות. ראוי שכל אדם יתכנן מראש פרטים נוספים, שהכנתם תסייע לו לנהל חיי נועם ועונג בשבת, תוך שמירה על קיום כל ההלכות.

ב. מכינים לפני השבת את המאכלים שהכנתם דורשת טחינה, לישה או סחיטה, כיון שפעולות אלו אסור לעשותם בשבת.

ג. מבשלים מראש את כל המאכלים. את המאכלים שמעוניינים לשמור על חומם, מניחים ביום שישי לאחר הבישול על מקור חום. את האש שעליה מניחים את המאכלים למשך השבת, מכסים בפח או בכיסוי אסבסט וכדומה.

ד. מרתיחים מראש מים בכמות שתספיק לכל צרכי האכילה והשתייה בשבת. כדי לשמור על חום המים, שמים ביום שישי למשך השבת את מיחם המים (דוד וכדומה) על מקור חום. מכסים את האש כנ"ל.

ה. מרתיחים לפני השבת תמצית תה ובה משתמשים להכנת תה בשבת. השימוש בשבת בשקיות או בעלי תה, שלא בושלו מראש, עלול להיות כרוך באיסור בשול.

ו. פירות או ירקות אשר מעורבים בהם עפר או פסולת וכדומה, יש לשטוף אותם ולנקותם לפני כניסת השבת, כי אם ינקו אותם בשבת עלולים להכשל באיסור בורר.

ז. מן הראוי לפתוח לפני השבת קופסאות שימורים, שקיות סגורות של אוכל ומשקה, אריזות מזון ובקבוקים עם מכסה מתברג, שבשעת פתיחתם נפרדת מהם הטבעת התחתונה.

ח. יש להפריש תרומות ומעשרות מהמאכלים והמשקאות לפני כניסת השבת. בשבת עצמה אין מפרישים תרומות ומעשרות, אלא אם כן, התנו מראש תנאי המיוחד לכך.

ט. מחברים למערכת החשמל שעון שבת, המדליק ומכבה את האור מעצמו בשעות הרצויות. את השעון מכוונים לפני כניסת השבת.

י. מכינים נייר חתוך לשירותים. בשבת אסור לחתוך נייר זה.

יא. מניחים בצד חפצי מוקצה שאסור לטלטלם (להזיזם בשבת). חפצים ככסף, כלי כתיבה וכל מה שהוא בגדר מוקצה.
                                                   
רצוי שדברי מוקצה לא יהיו מונחים במקומות שמשתמשים בהם בשבת, כגון בכיסי הבגדים, על הכסאות והשולחנות, במגירות המטבח ועוד, כי עלולים להזיזם. אדם שמתעטף בשבת בטלית של ימי החול, יוציא לפני שבת את התפילין מהשקית של הטלית, כדי שלא יטלטל את התפילין בשבת.

יב. מצוה למשמש בכיסי הבגדים לפני כניסת השבת,  כדי לבדוק אם אין בהם חפצים, שמא הוא ישכח ויוציאם בשבת לרשות  הרבים או שמא יש בהם חפצי מוקצה והוא ישכח ויטלטלם בשבת.

יג. אם יש בבית תינוק, יש להכין מראש מלאי מספיק של כל הדברים הדרושים לטיפול בו כגון: אוכל מבושל או מרוסק, חיתולים, פיסות צמר-גפן תלושות ועוד.

יד. אם ידוע מראש שקיימת בעיה רפואית הדורשת טיפול בשבת (מחלה או פציעה וכדומה) , יש לשוחח עם רב, לאחר שנודעו פרטי הריפוי המדויקים מרופא, ולקבל הדרכה כדי לבצע את פעולות הדרכה כיצר לבצע את פעולות הריפוי באופן המותר בשבת.

טו. אם לאחר השבת חל יום –טוב (או להיפך) וכן בשני ימים טובים רצופים, מדבקים נרות לפמוטים מראש, לפני השבת או החג, גם ללילה השני. בשבת או בחג אסור להתיך נרות ולהדביקם לפמוטים וכן,    אסור להבהב את הפתילה ולכבותה. 

טז. כאשר מתקרב זמן כניסת השבת, מוטל על האדם לזרז על בני ביתו, בלשון רכה, שיסיימו מבעוד יום את כל ההכנות לשבת. וכן אמרו חז"ל: " שלושה דבורים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה: עשרתם, ערבתם, הדליקו את הנר"

ניתן להיכנס להיכלה של השבת ולחוש בעונג, במנוחה ובקדושה הכרוכים בה. ההכנות מראש והבקיאות בהלכה, מסייעים לאדם להתענג מהיום שכולו שבת ומנוחה ושעליו נאמר בפיוט: " מעין עולם הבא – יום שבת מנוחה".