השבת עצירה ממרוץ החיים

מאת הרב אהרון לוי משך ההרצאה: 01:04:03