טיפ להינצל מהיצר הרע

האם כבוד הרב יכול לתת לי עצה אחת קטנה, טיפ קטן, שיעזור לי להינצל מהיצר הרע? יש לי עצה נפלאה לעשות משהו קטן, ויש הבטחה מפורשת שמי שיעשה את זה, הוא יינצל מהיצר הרע ויעשה את רצון השם. כתוב בשיחות הר"ן, ש"אפילו האנשים הרחוקים מהקדושה מאד, שנלכדו במצודה רעה עד שרגילין בעבירות חס ושלום, רחמנאקרא עוד...

האם כבוד הרב יכול לתת לי עצה אחת קטנה, טיפ קטן, שיעזור לי להינצל מהיצר הרע?

יש לי עצה נפלאה לעשות משהו קטן, ויש הבטחה מפורשת שמי שיעשה את זה, הוא יינצל מהיצר הרע ויעשה את רצון השם. כתוב בשיחות הר"ן, ש"אפילו האנשים הרחוקים מהקדושה מאד, שנלכדו במצודה רעה עד שרגילין בעבירות חס ושלום, רחמנא לצלן רחמנא לישזבן, אף על פי כן הכח של התורה גדול כל כך, עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילין בהם חס ושלום. ואם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך יהיה איך שיהיה, בודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה, כי כח התורה גדול מאד".

העצה היא שתקבע לך לימוד קבוע שאותו תלמד בכל יום. אפילו דבר קטן כמו סעיף אחד ב'שולחן ערוך' או משנה אחת. העיקר שתקפיד מאוד בכל הכוח ובעקשנות אמיתית ללמוד את זה בכל יום, אפילו בשבת וביום כיפור, אפילו כשיש לך איזה אירוע, לא משנה מה. אל תישמע לעצת היצר שיגיד לך לדחות את זה לסוף היום, אלא תשתדל ללמוד כבר בתחילת היום וכך לא יעבור עליך יום בלי הלימוד הקבוע שלך. וזה בנוסף לכל הדברים האחרים שאתה לומד באופן קבוע בישיבה או בכל מקום אחר.

גם אם עבר היום ולא הספקת ללמוד את הלימוד היומי הזה, תדע שעד שהאדם הולך לישון הוא עדיין יכול להשלים את הלימוד הקבוע, וזה נחשב עדיין לאותו יום. רק תזכור לומר לעצמך בפירוש שאתה לומד את זה 'בלי נדר', כדי שאם חלילה תפסיד איזה יום, לא תיכשל חלילה באיסור של נדר (כי לימוד כזה כל יום בלי להגיד 'בלי נדר', יכול להיחשב לנדר). ואם חלילה הפסדת איזה יום, אל תתייאש ותפסיק, אלא תמשיך הלאה ביום הבא. וכשתקפיד על הלימוד הזה, אז בעזרת השם התורה תשמור עליך ותציל אותך מהיצר הרע.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.