איך שמחים במצוה יומיומית?

איך שמחים במצוה יומיומית? תשובה:כל מי שחוטא יקבל גיהינום, נכון? ואפילו אם כולם יחטאו, הם יכנסו לגיהינום, כי הוא מספיק גדול בשביל כולם. כל אחד שחוטא הוא גם פוגם ומקלקל בכל העולמות הרוחניים, אפילו שיש עוד חוטאים. ואם מידה טובה מרובה, כלומר שהטוב שמקבלים הוא הרבה יותר גדול מהרע שמקבלים, אז כשאתה מניח תפילין אתהקרא עוד...

איך שמחים במצוה יומיומית?

תשובה:
כל מי שחוטא יקבל גיהינום, נכון? ואפילו אם כולם יחטאו, הם יכנסו לגיהינום, כי הוא מספיק גדול בשביל כולם. כל אחד שחוטא הוא גם פוגם ומקלקל בכל העולמות הרוחניים, אפילו שיש עוד חוטאים. ואם מידה טובה מרובה, כלומר שהטוב שמקבלים הוא הרבה יותר גדול מהרע שמקבלים,

אז כשאתה מניח תפילין אתה בטוח תקבל שכר גדול מאוד למעלה, כי גם בגן עדן יש מקום לכל עם ישראל. כל מצוה ומעשה טוב שאדם עושה, הוא גורם לשמחה ונחת רוח גדולה מאוד למעלה, אפילו שיש עוד שמניחים תפילין, זה לא משנה. כל פעולה של האדם בעולם הזה משפיעה בכל העולמות הרוחניים למעלה, כמו שכתוב בספר 'נפש החיים' ('ליקוטי מאמרים' א'), שהאדם הוא הנקודה המרכזית של הבריאה, כל פעולה שהוא עושה משפיעה על כל העולמות, בין לטוב ובין לרע, חס ושלום.

כתוב בספרים שאפילו חלק אחד מתוך אלף אלפי חלקים של מצוה אחת שמקיים האדם שנמצא בדרגה הרוחנית הכי נמוכה שיש, כל העולם לא שווה כמו שזה שווה. תחשוב שאם היה אדם רוצה לשלם לך עשרת אלפים דולר בשביל מצות הנחת תפילין שהנחת אתמול, ככה שלא תישאר לך מצות הנחת תפילין לאתמול, הרי ברור שלא תסכים! כי כל אחד מאיתנו בתוך תוכו יודע שכל מצוה שווה הרבה יותר מכל הכסף בעולם. ואם היית מקבל פתאום עשרת אלפים דולר, היית שמח שמחה גדולה, נכון? אתה רואה שבאמת בפנימיות שלך, בתוך תוכך, גם אתה יודע את הערך של כל מצוה שאתה מצליח לעשות.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.