כשקשה לי , מתחילות לצוץ אצלי ספקות באמונה, רחמנא לצלן

לפעמים, כשקשה לי להתגבר על היצר שלי, מתחילות לצוץ אצלי ספקות באמונה, רחמנא לצלן. האם תוכל לחזק אותי קצת באמונה? באמת אתה צודק מאוד במה שאתה אומר, כל הספקות האלה באים רק מפני שאתה רוצה שיהיה מותר לך ללכת אחרי היצר שמנסה לפתות אותך. אבל באמת בתוך הלב שלך, אין לך שום ספק, כי הריקרא עוד...

לפעמים, כשקשה לי להתגבר על היצר שלי, מתחילות לצוץ אצלי ספקות באמונה, רחמנא לצלן. האם תוכל לחזק אותי קצת באמונה?

באמת אתה צודק מאוד במה שאתה אומר, כל הספקות האלה באים רק מפני שאתה רוצה שיהיה מותר לך ללכת אחרי היצר שמנסה לפתות אותך. אבל באמת בתוך הלב שלך, אין לך שום ספק, כי הרי כל מי שיש לו שכל מבין שעולם כל כך נפלא לא ייתכן שהוא ייברא מעצמו. וגם על זה שהתורה היא אמיתית,

הרי יש לנו שישים ריבוא (שש מאות אלף) עדים נאמנים שראו במו עיניהם את מתן תורה, והם סיפרו את זה לבנים שלהם והבנים שלהם לבנים שלהם, ככה עד היום. אם אתה רוצה להבין כמה חזקה העדות הזו, תסתכל בעובדה המופלאה, שאין עוד שום עם בכל העולם שיש לו עדות כזאת דומה, מפני שדבר כזה אי אפשר לזייף.

כל הדתות שניסו לזייף את היהדות כמו הנצרות והאיסלם, כולן מתחילות באדם שהגיע וסיפר שהוא דיבר עם השם, אבל הן אינן מסוגלות בשום פנים ואופן לטעון שעם שלם ראה איך נותנים להם את התורה. הדבר היחיד שהם יכולים לשקר ולרמות הוא, לטעון שכביכול השם דיבר עם המנהיג שלהם, ומי ששומע צריך להחליט אם הוא מאמין להם או לא.

יש עוד הוכחות שאני לא יכול לפרט, כי יש כל כך הרבה. רק אזכיר לך את דברי הרמב"ן (סוף פרשת בא), שעל ידי הניסים הנפלאים שהשם יתברך עשה לנו כשהוא הוציא אותנו ממצרים, התגלה לעיני כולם שהשם הוא שליט על כל הבריאה וביכולתו לשנות את כל סדרי הטבע איך שהוא רוצה. בשלוש המכות הראשונות במצרים, הוכיח השם יתברך שהוא שולט על כל הדברים הקרובים לקרקע. על פי הציווי של השם נהפכו כל מימי מצרים לדם, והצפרדעים והכינים שעל הקרקע מילאו את פקודת השם ופגעו רק במצריים.

בשלוש המכות השניות התגלה לעיני כולם שהשם שולט גם על כל מי שהולכים על פני הקרקע. במכת ערוב הגיעו כל החיות שבעולם לתוך מצרים והזיקו רק למצריים. במכת דבר מתו כל בעלי החיים ששייכים למצרים. במכת שחין התמלאו כולם בשחין. ובשלוש המכות האחרונות התגלה שהקדוש ברוך הוא שולט גם על כל גרמי השמיים. במכת ברד ירדו מן השמיים שלג ואש מחוברים יחד מבלי שהאש תכבה מהשלג, וחתיכות הברד פגעו והרגו את המצריים, ולא הזיקו לאף אחד מבני ישראל. במכת ארבה השם ציווה על הרוח שתיקח את הארבה לגבול מצרים. במכת חושך השם ציווה על השמש שלא תאיר למצריים, אבל לישראל היה אור כרגיל.

עד עכשיו הראו המכות את שליטת השם יתברך על כל חלקי הבריאה. ובמכת בכורות השלים הקדוש ברוך הוא את הגילוי של האלוקות שלו כשהראה את שליטתו המוחלטת באדם – נזר הבריאה, כשכולם ראו שהשם יתברך יאמר מי יחיה ומי ימות. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא "אשר התעללתי במצרים" (פרשת בא) ופירש רש"י, התעללתי – שחקתי. כי המצריים שימשו בסך הכל כלי משחק ביד השם יתברך לגלות את אלוקותו וממשלתו בעולם.

ומאחר שלא ייתכן שכל טיפש שיבוא וירצה הוכחות לזה שיש בורא לעולם, אז השם יתברך ישנה בשבילו שוב את כל סדרי הבריאה כמו שהוא עשה במצרים, לכן ציווה עלינו השם יתברך לעשות מצוות לזכר יציאת מצרים. ככה כל מי שרוצה את האמת, הוא ידע את האמת כשהוא יראה עם שלם ששומר בקפדנות על כל המצוות האלה, ובפי כולם יש תשובה זהה, שהם עושים את המצוות האלו לזכר הנסים הנפלאים שהשם עשה כשהוציא אותם מארץ מצרים.

והדבר הזה לבד הוא עדות שמספיקה לדורות, לכל העולם. ואיזה עדות גדולה יותר יש מתנועת התשובה ההמונית שיש היום, עשרות אלפים השאירו מאחורי הגב את כל תענוגי והבלי העולם וקיבלו על עצמם עול מלכות שמיים.

מה שבעיקר אתה צריך לדעת, שהספקות שמגיעות אליך חלילה, זה הכל שטויות, וכשלא תתייחס אליהן הן ייעלמו מעצמן. לכן בני, תדע שכל השאלות באמונה שכאילו יש לך, הן רק תירוצים שהיצר רוצה להביא לך כדי שתשמע בקולו ואז חלילה אתה תאבד מארץ החיים. לכן אל תנסה לתרץ במחשבה שלך את הבלבולים האלה, פשוט אל תתייחס אליהם בכלל.

תדע שכתוב בספרים, שהסיבה שיש לאדם בלבולי אמונה היא, כי כשיש לאדם גאווה, השם יתברך אומר: "אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד", השם והוא לא יכולים להיות במקום אחד, וכשהשם יתברך לא נמצא עם האדם, נופלים על האדם בלבולי אמונה. כשתדע ותבין את זה, יהיה לך קל יותר להתמודד עם בלבולי האמונה, כי אתה תדע שהם לא באמת, והם רק בגלל גאווה. והעצה היא שתשתדל להתחזק בענווה, שהיא ההפך מגאווה, וככה אתה תנצל מבלבולי האמונה שמטרידים אותך.

בספר 'בני יששכר' כתוב, שאדם שלומד תורה הוא מרגיש בחוש ובהרגשה ממש את השם יתברך בלי שום הוכחות, כי הוא מצליח להרגיש את החיבור להשם בחוש. ידוע שיהודי שלומד תורה הוא מתנדנד, אבל גוי שלומד תורה הוא יושב כמו בול עץ ולא זז. וכתוב בזוהר (פנחס ריח.), שהסיבה היא, שיהודי בשורש שלו הוא מחובר לתורה שהיא אש, ונשמת האדם נמשלה לנר. לכן כשיהודי לומד תורה, אז הנר נדלק והשלהבת שלו מתנועעת,

אבל לגוי אין שום קשר לתורה. גם בתפילה הרבה פעמים האדם מצליח להרגיש כזאת דביקות וחיבור להשם יתברך עד שאם יבוא מישהו וישאל אותו שאלות אם יש בורא לעולם או לא, אז האיש הזה יראה לו כמו טיפש גמור, כי המתפלל הרגיש את החיבור להשם, לכן הוא מתפלא על מי שהמציאות של הקב"ה לא ברורה לו. לכן ידידי, תהיה חכם, אל תיתן ליצר לבלבל את המחשבה שלך, כל הבלבולים האלה הם לא אמיתיים.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.