מי שמטפח את השיער – זו גאווה

ראיתי בספרים שמי שמטפח את השיער שלו - זו גאווה. קשה לי עם זה מאוד - כי אני מוכרח לטפח את השיער שלי, כדי שאני לא אראה רע. מה לעשות?

שאלה:

ראיתי בספרים (מדרש רבה פרשה כ"ב. ו. מסילת ישרים פרק י"ג) שמי שמטפח את השיער שלו – זו גאווה. קשה לי עם זה מאוד – כי אני מוכרח לטפח את השיער שלי, כדי שאני לא אראה רע. מה לעשות?

 תשובה: 

 אתה צודק בהרגשתך, כי אתה מוכרח לסדר את עצמך ככה שלא תראה רע בעיני האנשים, ואפילו הגמרא אומרת (שבת נ.), שיש בזה גם עניין של כבוד השם, כי האדם נברא בצלם אלוקים, ואסור שיראה רע.

לכן, מה שאתה רואה שצריך לעשות כדי לסדר את עצמך שלא תראה רע, אין בזה שום דבר רע, אלא אדרבה זה נחשב למצוה. אבל מה שראית בספרים הוא עניין אחר לגמרי.

כי יש כאלה ששקועים בעניין "שקר החן והבל היופי", עד כדי כך שאפשר לראות שבכל כמה דקות הם בודקים אם השיער שלהם מסודר ונראה מושלם ויפה. ברור שמי ששקוע בשטויות של חיצוניות, קל מאוד ליצר הרע לנסות להכשיל אותו.

וההגדרה בעניין זה היא ברורה מאד: כל מה שהאדם עושה כדי שלא יראה רע, זה חיובי בהחלט. אבל אם האדם רוצה כל הזמן לייפות את עצמו, זה דבר פסול וצריך להתרחק מאוד מההתנהגות הפסולה הזאת.