רב – כמה זה חשוב?

כמה חשוב שיהיה לי רב צדיק שאני אוכל לפנות אליו?

שאלה:

כמה חשוב שיהיה לי רב צדיק שאני אוכל לפנות אליו?

תשובה:

הרמב"ם כותב (הלכות דעות פרק ב', הלכה א'), שכמו שאנשים שחולים במחלה של הגוף קורה שהם אוכלים דברים מתוקים ולמרות זאת יש להם טעם מר, אותו דבר גם במחלה של הנפש. "כך בני אדם שנפשותיהם חולות, מתאווים הדעות הרעות ושונאים הדרך הטובה, ומתעצלים ללכת בה, והיא כבידה עליהם למאוד לפי חליים.תשובה:

ומה היא תקנת חולי הנפשות, ילכו אצל החכמים שהם רופאי הנפשות, וירפאו חליים בדעות שמלמדים אותם עד שיחזירום לדרך הטובה". כמו שבגשמיות כמה שהמחלה גדולה יותר, צריך רופא גדול יותר, ככה ברוחניות. ככל שאדם יודע כמה הכאבים הנפשיים שלו גדולים, ככה הוא צריך לחפש רופא גדול יותר, שהוא הצדיק, שיוכל לרפא את נפשו ונשמתו. יוצא שכל אחד צריך להתפלל ולבקש שיזכה להתקרב לצדיק גדול שיש לו כוח לקרב אותו להשם יתברך.

הר"ן כותב כך (דרשות הר"ן דרוש שמיני), "אין ספק שראוי שנאמין שכמו שבזמן שבית המקדש קיים, היה המעון ההוא המקודש מקום מוכן לחול שפע הנבואה והחכמה, עד שבאמצעות המקום ההוא היה שופע על כל ישראל. כן ראוי שהנביאים והחכמים מוכנים לקבל החכמה והנבואה, עד שבאמצעותם יושפע השפע ההוא על המוכנים מבני דורם גם אם לא ישתתפו עמם, אבל מצד המצאם בדורם שהם כמו המקדש המקודש… ולפיכך בהמצא לחכמים והחסידים בדורות יהיה השפע שופע עליהם, ובאמצעותם אפשר שיהיה שופע על כל המוכנים מבני דורם. וכל שכן לאותם שהם מתקרבים אליהם ומשתתפים עמהם".

גם הזוהר אומר (רס"ה.), ש"יש לו לקדוש ברוך הוא צדיק אחד בעולם וחביב לו מפני שמקיים כל העולם כולו, והוא יסודו והוא מכלכלו ומצמיחו ומגדלו ומשמחו… והוא יסוד הנפשות כולם". גם החיד"א זצ"ל כותב (יוסף תהלות), "ידוע שהצדיק בעולם הוא כמו צינור שבו יורד השפע מלמעלה בזכותו, וממנו יושפע לכל העולם". בספר 'כלי יקר' כתוב (במדבר לג, מט), ש"נפש הצדיק נותן יותר הוויה וקיום לעולם יותר מכל הרוחניות שהיו בבית המקדש".

אבל חשוב לומר, שגם כשעדיין האדם לא מוצא את הצדיק והרב שיאמר לו מה הדרך הנכונה לעבוד את השם יתברך, ואפילו אחרי שהוא כבר כן מצא רב וקיים את מה שאמרו חז"ל "עשה לך רב", בכל אופן כל אחד צריך להיזהר בכבוד של כל הצדיקים והחכמים, גם אלה שלא נוהגים כמו הרב שלו. כי יש הרבה דרכים לעבוד את השם יתברך, אבל באמונה הקדושה ובקיום התורה בעצם אין ביניהם שום מחלוקת.

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן: