האם חייב אני לציית לו?!

אברך ממקורביו של הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל, נלווה אליו בעת מחלתו בביקורו אצל רופא. הלה בדק את הרב, והזהיר שזקוק הוא למנוחה מוחלטת, לרבות הפסקה טוטאלית מכל לימודיו.  והנה באותו היום, בשעות אחה"צ, גילה האברך שרבי יעקב נח על כסא בגינתו, כשספר לימוד בידו. הלה השתומם, וביראת כבוד הזכיר לרבי יעקב את אזהרת הרופא,קרא עוד...

אברך ממקורביו של הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל, נלווה אליו בעת מחלתו בביקורו אצל רופא. הלה בדק את הרב, והזהיר שזקוק הוא למנוחה מוחלטת, לרבות הפסקה טוטאלית מכל לימודיו.

 והנה באותו היום, בשעות אחה"צ, גילה האברך שרבי יעקב נח על כסא בגינתו, כשספר לימוד בידו. הלה השתומם, וביראת כבוד הזכיר לרבי יעקב את אזהרת הרופא, שבמצב בריאותו הרופף, הלימוד אסור עליו. אולם רבי יעקב השיבו מיניה וביה: "וכי אם הרופא יפקוד עלי לא לנשום, האם חייב אני לציית לו?!"