החזרה שהביאה לגדלות

אברך חשוב סיפר, שבצעירותו בלומדו בישיבה, אחד מהבחורים היה קשה הבנה ותפיסה, בצורה נדירה, וכדי להבין ולזכור דברים פשוטים ביותר, היה צריך לחזור עליהם פעמים מרובות, וכך חוזר חלילה. הדבר היה מעורר רחמים, לראות אדם מתאמץ, ובכל זאת לא מצליח. אולם, על אף רמתו הנמוכה, החזיקו אותו בישיבה, היות שהיה מתמיד בלימודו, והוא איננו אשםקרא עוד...

אברך חשוב סיפר, שבצעירותו בלומדו בישיבה, אחד מהבחורים היה קשה הבנה ותפיסה, בצורה נדירה, וכדי להבין ולזכור דברים פשוטים ביותר, היה צריך לחזור עליהם פעמים מרובות, וכך חוזר חלילה. הדבר היה מעורר רחמים, לראות אדם מתאמץ, ובכל זאת לא מצליח. אולם, על אף רמתו הנמוכה, החזיקו אותו בישיבה, היות שהיה מתמיד בלימודו, והוא איננו אשם בדבר.

לאחר תקופה, פגש האברך הנ"ל את אחד החברים שלמד עמו בישיבה, והלה סיפר לו, שאותו בחור שהיה קשה הבנה, ריחם עליו הקב"ה, ופתאום, בוקר אחד קם, וגילה שאת כל מה שחזר ולמד כל הזמן, ניתן לו במתנה, והוא יודע אותם על בורים! והיום הוא נהיה לאחד מהמיוחדים בחבורה, בהבנה ובזיכרון, בצורה נדירה. והגיע לכל זאת, על ידי שהרבה לחזור על לימודו בעמל ובסבלנות. מכאן נלמד גדול מעלת החזרה והעמל, שהם הסיבות העיקריות להצלחה בתורה.