המפקיד מעות לא ישתמש בהם השומר

"האם תוכל לשמור לי על סכום כסף עד שאחזור מחו"ל"? שאל יוני את גיא חברו. "בודאי"- ענה גיא- "בשמחה רבה". יוני טס לחו"ל, והמעטפה הפתוחה ובה סכום הכסף נשארה אצל גיא, למשמרת. באחד הימים הגיע טכנאי מזגנים לתקן את המזגן של גיא. כאשר סיים הטכנאי את מלאכתו, גילה גיא להפתעתו כי אין בארנקו די כסףקרא עוד...

"האם תוכל לשמור לי על סכום כסף עד שאחזור מחו"ל"? שאל יוני את גיא חברו.

"בודאי"- ענה גיא- "בשמחה רבה".

יוני טס לחו"ל, והמעטפה הפתוחה ובה סכום הכסף נשארה אצל גיא, למשמרת.

באחד הימים הגיע טכנאי מזגנים לתקן את המזגן של גיא. כאשר סיים הטכנאי את מלאכתו, גילה גיא להפתעתו כי אין בארנקו די כסף לשלם לטכנאי.

האם מותר לגיא לקחת מהכסף שהשאיר אצלו יוני ולשלם עמו לטכנאי, ומחר יוציא כסף מהבנק ויחזיר למעטפה?

 

 

 


מתני'-
משנה:

המפקיד מעות- אדם שנתן כסף לשמירה אצל שולחני- בנקאי ['בנק' באנגלית הוא שולחן, והכוונה היא אדם היושב מאחורי שולחן לקבל ולתת כסף, כלומר אדם שמקצועו הוא שמירת כספם של אחרים], אם המטבעות שהפקיד היו צרורין- סגורים בצרור, לא ישתמש  השולחני בהן אפילו על דעת להחזיר את הכסף כשידרש, שמכך שהמפקיד סגר את המטבעות בצרור ניתן להסיק שהוא איננו רוצה שישתמשו בכסף.

ומכיון שאסור לשולחני להשתמש בכסף שהופקד אצלו, לפיכך אם אבדו המטבעות, אינו חייב באחריותן, ואיננו צריך לשלם. שהרי יש הבדל בין שומר חנם ובין שומר המקבל שכר עבור שמירתו; שומר חנם איננו חייב אם אבד הפקדון, ואלו שומר שכר חייב לשלם גם אם אבד הפקדון. וכיון שאסור לשולחני להשתמש בכסף, נמצא שאיננו מקבל כל שכר עבור שמירתו, ולכן דינו כשומר חנם שאיננו חייב על אבידה.

אבל אם היו המטבעות שהופקדו מותרין- פתוחים, ישתמש בהן- יכול השומר להשתמש בכסף על דעת שיחזיר אותו כאשר ידרש.

ומכיון שיכול השומר להשתמש בכסף, נמצא שיש לו הנאה משמירתו, ולכן דינו כשומר שכר החייב לשלם על אבידת הפקדון. ולפיכך אם אבדו המטבעות, חייב באחריותן.

 

כל זאת במפקיד אצל שולחני, שדרכו להשתמש בכסף המופקד אצלו, ולכן אם המטבעות פתוחים מותר לשולחני להשתמש בהם. אולם המפקיד אצל בעל הבית שאיננו רגיל להשתמש בכספי אחרים, בין אם היו המטבעות צרורין בצרור ובין אם היו מותרין ופתוחים, לא ישתמש בהן.

ומכיון שאסור לשומר להשתמש בכסף שהופקד אצלו, שוב אין לו רווח משמירתו, ודינו כשומר חנם. ולפיכך אם אבדו המטבעות, אינו חייב באחריותן.

 

גיא איננו בנקאי כמובן, אלא 'בעל בית'. וככזה, הוא איננו עשוי להשתמש בכסף שהופקד אצלו.

לכן יהיה אסור לגיא להשתמש בכסף, אפילו לזמן קצר, ואפילו אם הופקד במעטפה פתוחה.

.

  • שולחני- בנקאי.
  • צרורין- סגורים בצרור.
  • מותרין- פתוחים.
  • חייב באחריותן- אחראי לשלם כל נזק שאירע להם.