שמתפללים בדרך

אמיתי היה בטיול ברמת הגולן, טיול שנמשך קרוב ליום שלם. השמש עמדה לשקוע, ואמיתי חיפש מקום מתאים להתפלל בו תפילת מנחה. לצערו לא היה בית כנסת קרוב, והוא נאלץ להתפלל בדרך. אמיתי הסתפק האם כדאי להתפלל על המסלול, שכן המטיילים העוברים במקום, ברעש ובצהלה, יפריעו אותו מהתפילה. לפתע ראה אמיתי בצד המסלול, בית ערבי ישןקרא עוד...

אמיתי היה בטיול ברמת הגולן, טיול שנמשך קרוב ליום שלם.

השמש עמדה לשקוע, ואמיתי חיפש מקום מתאים להתפלל בו תפילת מנחה. לצערו לא היה בית כנסת קרוב, והוא נאלץ להתפלל בדרך.

אמיתי הסתפק האם כדאי להתפלל על המסלול, שכן המטיילים העוברים במקום, ברעש ובצהלה, יפריעו אותו מהתפילה.

לפתע ראה אמיתי בצד המסלול, בית ערבי ישן נטוש. אמיתי חשב להכנס אליו ולהתפלל, וכך יוכל להתפלל בנחת ובכוונה.

האם נכון לעשות כך?  

 

 

 

 

תניא- שנינו בברייתא:

אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו הנביא זכור לטוב ושמר- חיכה לי על הפתח עד שסיימתי תפלתי. לאחר שסיימתי תפלתי אמר לי אליהו הנביא 'שלום עליך, רבי!'

ואמרתי לו: שלום עליך, רבי ומורי!

ואמר לי אליהו הנביא: בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו?

אמרתי לו: להתפלל.

ואמר לי אליהו הנביא: היה לך להתפלל בדרך, שהרי אסור להכנס לחורבה, מפני הסכנה שמא תתמוטט עליו.

ואמרתי לו: מתירא- חושש הייתי שמא יפסיקו בי- ויעברו דרכי עוברי דרכים, ויבטלו את הכוונה שלי בתפילה.

ואמר לי אליהו הנביא: אם לכך חששת, היה לך להתפלל תפלה קצרה, הנקראת 'הביננו', שאומרים בה רק חלק קטן מכל ברכה שבתפילה. ועדיף היה שתעשה כך ותקצר בתפילה, מאשר שתכנס לחורבה שהיא מקום סכנה.

מסכם רבי יוסי: באותה שעה למדתי ממנו- מאליהו הנביא שלשה דברים.

למדתי שאין נכנסין לחורבה מפני הסכנה.

ולמדתי שמתפללין בדרך ומותר לעשות כך אפילו שקשה לכוון בתפלה כשנמצאים בדרך.

ולמדתי שהמתפלל בדרך, מתפלל תפלה קצרה אם קשה לו להאריך ולהפלל כרגיל.

 

מדברי הגמרא למדנו, כי עדיף להתפלל בדרך, מאשר להכנס לחורבה.

אם אמיתי חושש שתפלתו תופרע, יכול הוא להתפלל 'תפלה קצרה'.

 

תפלה קצרה היא הנקראת 'הביננו', וכך היא נאמרת:

אומרים מתחלת התפלה עד 'האל הקדוש', ומשם אומרים 'הביננו ה' אלהינו לדעת דרכך, ומול את לבבנו ליראתך, ותסלח לנו להיות גאולים, ורחקנו ממכאובינו, ודשננו בנאות ארצך, ונפוצותינו מארבע תקבץ, והתועים על דעתך ישפטו, ועל הרשעים תניף ידיך, וישמחו צדיקים בבנין עירך, ובתקון היכלך, ובצמיחת קרן לדוד עבדך, ועריכת נר לבן ישי משיחך, טרם נקרא אתה תענה. ברוך אתה ה', שומע תפלה' וממשיכים 'רצה ה' אלהינו בעמך ישראל' עד סוף התפלה.