חייבים לזכור את הדבר האחד והיחיד – תורה

בזמנינו חייבים אנו לזכור את הכלל האחד והיחיד – תורה.

פעם בא מגיד מוכיח אל הגאון מווילנא, ושאלו באיזה עניין עליו להוכיח את הציבור, היות ובדרך כלל כך הם טבעם של דברים אם מדברים אודות נושאים רבים בבת אחת אין משיגים את אותה מידת ההשפעה, שמשיגים אם מתרכזים בעניין אחד בלבד.

על כן ענה לו הגאון מווילנא – דבר בעניין התורה בלבד, כי כך הוא הכלל הפוך בה והפוך בה דכולה בה, [אבות ספ"ה], אף בזמנינו חייבים אנו לזכור את הכלל האחד והיחיד – תורה.