מה ההבדל בין העושה מצוה אחת למקיים את כל התרי"ג מצוות?

אם מי שעושה מצוה אחת מקבל שכר לנצח, כך למדתי, אז מה בעצם ההבדל בין מי שעושה מצוה אחת למי ששומר את כל התרי״ג מצוות? איך יתכן שמי שעושה רק מצוה אחת, יקבל שכר כמו אחד ששמר על כל המצוות?

אם מי שעושה מצוה אחת מקבל שכר לנצח, כך למדתי, אז מה בעצם ההבדל בין מי שעושה מצוה אחת למי ששומר את כל התרי"ג מצוות? איך יתכן שמי שעושה רק מצוה אחת, יקבל שכר כמו אחד ששמר על כל המצוות?

נכון שהשכר על כל מצוה הוא לנצח, אבל בכל זאת יש הבדל גדול מאוד באיכות השכר בין אחד לשני. מה זאת אומרת? יכולים להיות שני חברים שעשו אותם מעשים טובים כל ימי חייהם, ורק מצוה אחת עשה אחד יותר מהחבר שלו. ההבדל הזה של מצוה אחת יישאר הבדל לנצח נצחים. זה שעשה מצוה אחת יותר מחברו, יזכה שלעולם ועד יהיו לו יותר תענוגים, ויותר קרבת אלוקים.

זה בדיוק מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, ש"כל צדיק וצדיק נכווה מחופתו של חברו", כלומר שכל צדיק שיראה שחבר שלו זוכה ליותר קרבת אלוקים, הוא יצטער שלא עשה יותר מצוות בעולם הזה וככה היה זוכה לעוד יותר קרבת אלוקים. מזלנו שאנחנו עדיין בעולם הזה ויכולים עדיין ללמוד את התורה הקדושה, להתפלל ולעשות מצוות.

מזה אתה יכול להבין גם כן, כמה לא כדאי לחטוא, כי אם אחד נכשל חלילה בחטא, אז ההפסד שהוא מפסיד בזה שהוא לא התגבר על היצר שלו הוא גם כן לעולם. לעומתו, חבר שלו שעמד בניסיון, לעולם ועד יהיו לו יותר תענוגים בעולם הבא.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.