העולם הבא נראה לי משהו מאוד רחוק, והניסיון הוא כאן, בעולם הזה.

      אומרים שכשיש לך ניסיון ואתה לא מצליח להתגבר על היצר, תחשוב על העולם הבא וכו'. אבל האמת, קשה לי להתגבר רק בעזרת המחשבה על העולם הבא, כי זה נראה לי משהו מאוד מאוד רחוק, והניסיון הוא כאן ועכשיו, בעולם הזה.       תשובה:       כל מי שלומד תנ"ך, ובמיוחדקרא עוד...

 

   

אומרים שכשיש לך ניסיון ואתה לא מצליח להתגבר על היצר, תחשוב על העולם הבא וכו'. אבל האמת, קשה לי להתגבר רק בעזרת המחשבה על העולם הבא, כי זה נראה לי משהו מאוד מאוד רחוק, והניסיון הוא כאן ועכשיו, בעולם הזה.


 

   

תשובה:

 

   

כל מי שלומד תנ"ך, ובמיוחד ספר שופטים, יכול לראות איך בכל פעם שבני ישראל הלכו בדרך השם ושמרו את מצוותיו, הם היו יושבים על אדמתם בשקט ובשלווה. וכשהם חטאו, מיד בא עליהם איזה מלך רשע ושיעבד אותם. וכשחזרו בתשובה, מיד שלח להם השם שופט שהציל אותם. וכשחטאו בפעם השנייה, שוב הגיע איזה מלך אכזר ושיעבד אותם, עד שצעקו אל השם ווהוא הושיע אותם. ככה זה בכל הדורות מאז ועד היום.

גם בגמרא יש דוגמאות לזה. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים (שבת ל"ג.), שבעוון נבלות פה צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, ובחורי ישראל מתים רחמנא לצלן, ויתומים ואלמנות צועקים ואינן נענין. וש"כל הממרק עצמו לעבירה חבורות ופצעים יוצאין בו", ושבעוון ביטול תורה בנים מתים חס ושלום. מצד שני, כשאנחנו מצליחים לעמוד בניסיון, אז יש לנו רווח פה בעולם הזה ואנחנו ניצולים מהרבה צרות.

כמו שאומרת הגמרא (קידושין מ"א.), "תנינא כל הבא דבר ערווה לידו וניצל הימנו עושין לו נס". וגם (שבת ל"ב.), שאם עושים לאדם נס מנכין לו מזכויותיו. כלומר שאם האדם נמצא במקום מסוכן או ברגע מסוכן, אז בודקים בשמיים את המעשים שלו, ואם יש לו זכות אז הוא ניצול מהסכנה.

תחשוב, כמה פעמים היו לכל אחד מאיתנו ניסים כאלה ואחרים, כמו שעברנו את הכביש ברגל או שנסענו ברכב וכמעט שקרתה חס ושלום תאונה, ובחסדי השם ניצלנו? אתה רואה שהרווח הוא כאן ועכשיו, בעולם הזה.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.