להיות צדיק כל הזמן, זה נראה לי עול כבד מדי!

אני מרגיש שקשה לי לקבל על עצמי עול כבד כל כך, להיות צדיק כל הזמן. זה נראה לי קשה מאוד!

אני מרגיש שקשה לי לקבל על עצמי עול כבד כל כך, להיות צדיק כל הזמן. זה נראה לי קשה מאוד!

תשובה:
זה מטריד הרבה אנשים. בוא תקרא מה שכתוב בעניין זה בספר 'כנסת קהל צבאות' ('יראה ועבודה' אות ט"ז): "כלל גדול בעבודת ה', שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום שעומד בו ואותה השעה לבד, כי כשרוצים ליכנס בעבודת ה' נדמה להאדם כאילו הוא משא כבד, ואי אפשר לו לישא משא כבד כזאת, אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום לא יהיה לו משא כלל.

גם שלא ידחה מיום לחברו לומר מחר אתחיל, מחר אתפלל בכוונה ובכוח כראוי, וכיוצא בזה, כי אין לו להאדם כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי, 'היום אם בקולו תשמעו' – היום דווקא".

אתה לא צריך להתבלבל מהמחשבה הזאת, כי אתה לא היחיד שמרגיש ככה. זו אך ורק עצת היצר. והפתרון לכך הוא, שתדע שגם אם חלילה וחס לא תצליח מחר להתנהג כמו שצריך, בכל זאת מה שתצליח היום להתנהג כמו שצריך, זה בשבילך רווח נצחי. לכן אין לך שום סיבה לא לעשות את מה שאתה יכול לעשות היום, כי אולי מחר לא תצליח להתגבר ולהתנהג כראוי. רק תהיה חזק, לעשות את כל מה שאתה יכול לעשות באותו יום ובאותו רגע.

אני רואה שיש לך רצון חזק להינצל מהיצר, לכן אומר לך עוד דבר שיוכל מאוד לסייע לך. הקב"ה נתן לנו מתנה טובה – המצוות הקדושות, שאם נעשה אותן אנחנו נתקדש ונינצל מהיצר הרע. כתוב בספרים שהמצוות שעוזרות במיוחד לקדש את האדם הן מצות ציצית ומצות תפילין. לכן אני יכול לייעץ לך עצה טובה, [לאמר את ה'לשם יחוד' שלפני הנחת תפילין (או טלית) שמופיע בסידור בכוונה גדולה] אתה יכול גם להתפלל במילים שלך שתזכה על ידי הנחת התפילין לקדש את המוח והלב שלך. ומהשפע הרוחני שיש במצוות תפילין יגיע אליך שפע של קודש ומחשבות קדושות, אמן.

לסיום, אני רוצה לומר לך דבר נוסף: בדרך כלל כשיש לאדם קושי וניסיון או כשלון חלילה, אז הנטייה הראשונית היא למצוא אשמים במצב. וכשהאדם מחפש הוא בדרך כלל גם מצליח למצוא את מי להאשים בקשיים שלו ובכישלונות שלו. אבל אז האדם נשאר במצב הזה שלו הרבה זמן בלי שהוא יכול לצאת ממנו, כי הרי כולם אשמים חוץ ממנו. אבל כשהאדם יבין שבכל מצב הוא יכול להתגבר ולעמוד בניסיון, לא משנה מה עשו לו או מי עשה לו, אז הוא ימצא בתוכו כוחות גדולים להתגבר, והוא יצליח לעמוד בהצלחה באתגרים שהשם יתברך מביא לו.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.