איך עושים תשובה?

            תשובה: תשובה זה שתתחרט על מה שעשית, תחליט שמעכשיו תעשה את רצון השם, וגם תאמר בפה שלך ממש שעשית עבירה זאת וזאת ואתה מתחרט על זה. ואז תתפלל להשם יתברך שיעזור לך להתגבר מכאן והלאה. חוץ מזה, זה מאוד טוב אם תקבע לך זמן לפני השינה לעשות חשבון נפש.קרא עוד...

 

   

 

   

תשובה:
תשובה זה שתתחרט על מה שעשית, תחליט שמעכשיו תעשה את רצון השם, וגם תאמר בפה שלך ממש שעשית עבירה זאת וזאת ואתה מתחרט על זה. ואז תתפלל להשם יתברך שיעזור לך להתגבר מכאן והלאה.

חוץ מזה, זה מאוד טוב אם תקבע לך זמן לפני השינה לעשות חשבון נפש. גם להודות להשם יתברך על כל הדברים הטובים שעשית במשך היום, וגם להתחרט על כל הדברים הלא טובים שעשית. ותתפלל שמעכשיו והלאה תצליח להתנהג כמו שהשם יתברך רוצה. וזה מה שנקרא בזוהר בשם 'מארי דחושבנא',

כמו שכתב הזוהר (קרח קע"ח.). וכן כתוב בספר 'מתוק מדבש': "כי בכל לילה ולילה טרם שישכב וטרם שיישן, צריך האדם לעשות חשבון ממעשיו שעשה כל היום ההוא, וישוב מהם ויבקש עליהם רחמים שהקדוש ברוך הוא ימחול לו". ואם קשה לך להיזכר לפני השינה במעשים שעשית במשך היום, תנסה להיזכר בסדר היום שלך, מהקימה בבוקר והלאה, כך שממילא אתה תיזכר במה לא התנהגת כמו שצריך.

ואם אתה רוצה לדעת כמה חשוב לעשות חשבון נפש לפני השינה, כתוב בספרים ('פרי עץ חיים' שער קריאת שמע שעל המיטה), שאין האדם זוכה שנשמתו תלמד תורה במתיבתא של מעלה בזמן שהוא ישן, רק בכמה מקרים, וביניהם אם האדם צדיק ממש שלא נכשל בחטא, או שהוא עושה תשובה לפני השינה. כי על ידי התשובה שלו הוא נחשב גם כן לצדיק, ויזכה ללמוד תורה במתיבתא דרקיעא.

וכך כתוב בספר 'משנה ברורה' (סימן קי"ט סעיף קטן ד'): אם נכשל האדם בעוון יתוודה על כך בתפילה הראשונה שהוא מתפלל אחרי שנכשל ויקבל עליו שלא יעשה עוד כן, ואם אין האדם עושה כן, מקטרגים עליו מלמעלה, ועל ידי שהאדם מתוודה על חטאו אין מקטרגים עליו למעלה.

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

אז מה, זהו? יותר אסור לצחוק? תשובה עפ"י ההלכה

האם זה תקף גם ביחס לחיינו? קרא את ההוראות!

שלשה ספורים, סגולה אחת! אף פעם לא יזיק לדעת!

היכן נמצאת הבגרות האמיתית? אקטואלי להיום

אז שכחתי לענות אמן. מה כבר קרה? כנסו ותקראו ספור

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.