רוצה לעבוד את השם שלא על מנת לקבל פרס

      הייתי כבר רוצה לעבוד את השם שלא על מנת לקבל פרס, לא בשביל משהו שהוא ייתן לי בתמורה, אלא פשוט בשביל לעשות את רצונו. האם זה אפשרי?       ואיך עושים את זה? כשאתה עושה מצוה בקלות, שאין לך מאבק פנימי אם לקיים אותה או לא, כמו הנחת תפילין וכדומה, אזקרא עוד...

 

   

הייתי כבר רוצה לעבוד את השם שלא על מנת לקבל פרס, לא בשביל משהו שהוא ייתן לי בתמורה, אלא פשוט בשביל לעשות את רצונו. האם זה אפשרי?

 

   

ואיך עושים את זה?

כשאתה עושה מצוה בקלות, שאין לך מאבק פנימי אם לקיים אותה או לא, כמו הנחת תפילין וכדומה, אז ברור שזה טוב שהמטרה שלך תהיה לעשות נחת רוח להשם יתברך ולא בשביל לקבל שכר. אבל כשבא לך ניסיון שאתה צריך להתגבר על היצר, כאן אתה צריך להשתמש בנשק החזק שקורים לו "יראת העונש", ככה אתה תצליח לעבוד את השם גם מיראת השם וגם מאהבת השם.

כתוב בספרי קבלה (אלימה עין כל, מובא בשומרי אמונים הקדמון ויכוח שני אות עה), שהדבר הכי חשוב בעשיית מצוות, זה כשהאדם עושה אותן כדי לעשות נחת רוח להשם יתברך ולא בשביל תועלת עצמית. אבל גם כשאנחנו לא נמצאים בדרגה הזאת, כדאי לדעת, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לעשות טוב לנבראים, ואם כשאדם עושה מצווה, הוא מכוון שעל ידי זה שהוא עושה אותה יושפע שפע טובה וברכה בעולם, בזה הוא מצליח לעשות את המצווה לשם שמיים.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.