עצות מעשיות לזמן נסיון

  האם יש לכבוד הרב עצות מעשיות, טיפים, אילו דברים אני יכול לעשות בזמן ניסיון, כדי שאני לא אכשל.     תשובה: א. בדרך כלל, כל ניסיון נמשך רק רגע אחד, וברגע שאתה מחליט בהחלטה ברורה וחזקה לא לשמוע ליצר, הוא יעזוב אותך. ואפילו אחר כך כשהוא חוזר, זה שוב רק לרגע אחד. אם תדעקרא עוד...

 

האם יש לכבוד הרב עצות מעשיות, טיפים, אילו דברים אני יכול לעשות בזמן ניסיון, כדי שאני לא אכשל.


 

 

תשובה:
א. בדרך כלל, כל ניסיון נמשך רק רגע אחד, וברגע שאתה מחליט בהחלטה ברורה וחזקה לא לשמוע ליצר, הוא יעזוב אותך. ואפילו אחר כך כשהוא חוזר, זה שוב רק לרגע אחד. אם תדע את זה, יהיה לך קל יותר להתגבר עליו, כי אתה פשוט תאמר לעצמך שרק ברגע הזה אתה לא שומע לו, והרי על רגע אחד לא קשה להתגבר.

ב. תזכיר לעצמך שבאמת אין לך רצון לחטוא, ורק היצר הוא זה שמפתה אותך. כשתזכור את זה, אתה תמצא בעצמך דרכים איך להינצל ממנו. לדוגמה תלך למקום שיש בו אנשים, וממילא תתבייש לחטוא, וכדומה.

ג. אם נדמה לך שאף אחד לא ידע מה שאתה עושה בסתר, תזכיר לעצמך שהבושות שייגרמו לך מהחטא, לא שוות את ההנאה הרגעית. כמו שאומר הזוהר הקדוש (בפרשת נח דף ס"ו.), שמי שחוטא בסתר הקדוש ברוך הוא מפרסם את החטא שלו לכולם.

ד. תזכיר לעצמך את מה שכתוב במדרש רבה (דברים פרשה ד' פסקה ה'), שאמר הקדוש ברוך הוא: "שמעו לי, שאין אדם שומע לי ומפסיד". כלומר, הקדוש ברוך הוא, הוא מנהיג את כל הבריאה בכל שנייה, וממילא לא ייתכן שמפני שאדם שמע בקולו הוא יפסיד. וגם להיפך, כמו שכתוב בזוהר הקדוש (פנחס רמ"ד עמוד א'), שמי שחלילה נכשל ואינו עומד בניסיון אז הוא נענש בעניות.

ה. בזמן הניסיון תזכיר לעצמך, שלא כדאי בשביל תענוג של רבע שעה, להפסיד את העולם הזה ואת העולם הבא.

ו. לא הרבה שמים לב שבדרך כלל האדם לא מחפש לעשות דברים אסורים בדווקא, אלא הוא מחפש משהו שיביא לו תענוג, כדי להרגיע את עצמו. והיצר פשוט בא ומפתה את האדם למצוא סיפוקים בדברים אסורים. אתה זקוק לתענוג? תהיה חכם ותן לעצמך להירגע בדברים מותרים. לדוגמה, מאכל שאתה אוהב, איזה ממתק, או ספר קריאה, או שמיעת מוזיקה, וכדומה. העיקר שיהיה לך ברור שלחטוא זה קו אדום שאסור לחצות אותו, ואז ממילא אתה כבר תמצא לעצמך דרכים מותרות להירגע.

ז. ברגע שתהיה עסוק במשהו, כבר לא יעניינו אותך כל הפיתויים של היצר. קח לעצמך איזה פרויקט, כמו כתיבת חידושי תורה, או שתחליט שאתה נבחן על איזו מסכת גמרא, או שתעסוק בחסד, או כל דבר אחר שמעניין אותך, אפילו סתם דבר של חולין (לא קודש), העיקר שתהיה עסוק ותתרחק מהבטלה. כמו שאומרת המשנה באבות, שהבטלה מביאה לידי חטא.

ח. תזכיר לעצמך בשעת הניסיון שכשאתה מתגבר, אז ההרגשה שלך היא נפלאה, כי הצלחת לעמוד בניסיון. ואם חלילה אתה נכשל, אז אתה מרגיש רע מאוד עם עצמך. אם תיזכר בזה בשעת ניסיון, אתה תוכל בקלות להתגבר, כי אתה פשוט תחשוב שלא כדאי לך לעשות מעשים שתתחרט עליהם אחר כך.

ט. אל תתחיל להתווכח עם עצמך אם כן לשמוע ליצר או לא, כי אז כמעט בטוח שהיצר ינצח אותך בוויכוח. אלא תחליט שאתה לא רוצה לשמוע לו, ואז תנצל ממנו. מהסיבה הזאת יש שלשלת (אחד מהטעמים שעל פיהם קוראים את התורה במנגינה) על מילת 'וימאן' שנאמרת על יוסף הצדיק כשאשת פוטיפר ניסתה לפתות אותו, שיוסף אמר ליצרו: לא, לא, ולא, וכך הוא עמד בניסיון.

י. תדע שאם הקדוש ברוך הוא הביא לך ניסיון, אז בטוח שאתה יכול לעמוד בו, כי הקדוש ברוך הוא לא מביא על האדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. וכמו שכתב המהרש"א (ברכות ל"ב: דיבור המתחיל 'נתמוטטו'), שבוודאי יכול כל אדם להתגבר על יצרו.

יא. הרמב"ם אומר (בסוף פרק כ"ג בהלכות איסורי ביאה), שאין התאווה מתגברת אלא בלב הפנוי מן החכמה. כשהלב של האדם ריק מחכמה, אז נכנסת לשם התאווה. תן את כל הלב שלך ללימוד התורה וככה תינצל מהחטא. בספרים הקדושים כתוב, שמי שמרגיש שאש התאוות בוערת בו והוא רוצה להינצל ממנה, שיתפלל וילמד בהתלהבות, ועל ידי זה הוא יקרר את האש של היצר הרע.

יב. בשעת ניסיון, כשהאדם מרגיש חשק ותאווה לדבר לא טוב, קשה לו מאוד להילחם עם עצמו ולדכא את החשק שהתעורר בו. לכן תעשה בחכמה אם במקום להילחם בחשק, תעביר את החשק לדברים חיוביים, כמו שתחשוב על אהבת השם יתברך והצדיקים, או משהו חיובי אחר.

יג. אם תדע כמה הנשמה שלך קדושה, אתה לא תרצה לטנף את הנשמה היקרה שלך בדברים לא טובים. אם אתה רוצה לדעת כמה קדושה ויקרה הנשמה של היהודי, אז כתוב במדרש ('בראשית רבה' פרשה ח' ועיין 'ליקוטי מוהר"ן' סימן י"ז וכמו שכתוב: "ועמך כולם צדיקים"), שלפני שברא השם יתברך את כל הבריאה כולה, כולל המלאכים, הוא שאל את הנשמות של ישראל אם הן מסכימות לבריאה, ורק כשנשמות ישראל הסכימו לבריאת העולם – נברא העולם. כתוב בספרים, שמי שיודע כמה קדושות הנשמות של ישראל ומאיזה מקום קדוש לקח אותן הקב"ה, יודע ששום חטא ועוון לא הולכים איתם ביחד.

יד. תזכיר לעצמך, שהעולמות הרוחניים העליונים כולם מושפעים ממה שאתה עושה. למה הכוונה? כתוב בספרים, שבכל גיד וגיד מגידי האדם תלויים אלפי אלפים ורבבות עולמות, וכשהאדם מתנהג כמו שצריך, אז הוא משפיע טוב על כל העולמות שתלויים בגידים שלו. וכשהאדם נכשל, חלילה, הוא גורם חורבן נורא בכל העולמות האלה.

טו. תתפלל הרבה שתינצל מהיצר הרע, כמו שחכמינו זיכרונם לברכה תיקנו לנו לומר בכל יום בתפילה "והצילנו מיצר הרע", ותאמר את זה בכוונה. וזה באופן כללי. אבל גם בשעת הניסיון, תתפלל לאביך הרחמן שבשמיים שיציל אותך מהיצר. כמו שכתוב בספר 'פלא יועץ' (אות נ'), ש"על כל פנים אין לך אדם שהקדוש ברוך הוא אינו מנסה אותו. ובכל יום ובכל עת ובכל רגע עומד בניסיון, שיצרו מתגבר ומתחדש עליו שיעשה עבירה או שיבטל מצוה, במחשבה או בדיבור ומעשה,

וצריך להיות גיבור הכובש את יצרו לעמוד בניסיון ולמשוך ידו מכל דהוא נדנוד עבירה, לקיים כל דבר טוב כדת מה לעשות וצריך חוזק רב ברוב עוז ותעצומות. הנה כי כן מאחר שאי אפשר בלתי ניסיון מה טוב לשפוך שיחה לפני אלוקינו מרחם, שאם יביאנו לידי ניסיון שיעזרנו על דבר כבוד שמו לעמוד בניסיון".

האדם יכול להיות בדרגה הרוחנית הכי נמוכה בעולם, אבל ברגע שהוא מתפלל, הוא מיד מתחבר לקדושה הכי גבוהה בעולם שהיא השם יתברך בעצמו. כמו שכתוב בספר 'ליקוטי עצות' (דיבור אות י"ט), שהדיבור הוא בחינת אם הבנים, כלומר כמו שהאם הולכת תמיד עם בנה, אפילו למקומות המטונפים, ואינה שוכחת אותו, ככה הדיבור מלווה את האדם תמיד, אפילו במקומות המטונפים, ומזכיר לו תמיד את השם יתברך. אפילו אם האדם נמצא, חס ושלום, בשפל המדרגה, אפילו שם, במקומות שרחוקים מאוד מהשם יתברך, שהם כמו המקומות המטונפים, אפילו אז,

אם יתחזק וידבר דיבורים קדושים של תורה, תפילה, שיחה בינו לבין השם או לדבר עם הרב שלו או חבר שלו על יראת שמים, הוא יכול להזכיר לעצמו את השם יתברך. וזה הכוח הגדול של הדיבור. בכל מצב שאתה נמצא, אתה יכול להתפלל להשם יתברך שיציל אותך מהיצר, ובעזרת השם יתברך תקבל פתאום כוחות חדשים שבכלל לא ידעת שהם קיימים, וככה תוכל להתגבר ולנצח את היצר.

טז. הזוהר הקדוש שואל בתחילת פרשת וישב: מדוע כל החיות והעופות, מיום היוולדם יודעים להיזהר מאש ומכל מיני דברים מסוכנים, אבל אם ניקח תינוק ונשים לידו אש הוא מיד ינסה להכניס את היד לתוך האש? עונה הזוהר, שזה בגלל היצר הרע שמפתה את התינוק להכניס את היד לתוך האש כדי שיקבל כוויה. עכשיו תשאל, מה מרוויח היצר הרע מזה שהאדם יקבל כוויה? התשובה היא, שהיצר הרע שונא את האדם שנאת מוות מיום שהאדם נולד. זו הסיבה ששלמה המלך, החכם מכל אדם, קרא ליצר הרע בשם שונא (סוכה נ"ב.).

תזכיר לעצמך שהיצר לא רוצה בטובתך כלל וכלל, ושהוא שונא אותך, ולכן לא כדאי לשמוע בקולו, כי מי הולך לשמוע ולקבל עצות ממישהו ששונא אותו.

אבל כדאי לזכור, שהיצר הרע הוא לא טיפש. הוא לא בא אליך בתור שונא, אלא הוא אויב בתחפושת אוהב. כמו בסיפור הבא: בעיר אחת גרו שמעון ולוי. ביום בהיר אחד פרצה ביניהם מריבה, כל אחד מהם עמד על דעתו, עד ששנאו אחד את השני שנאת מוות. אז החליט שמעון שהוא צריך לעולל לחברו רעה כזאת, שלא ישכח אותה ימים רבים. חשב מה לעשות, עד שהחליט להתחפש לאוהב של לוי כדי שיוכל להפיל אותו בפח. מאותו יום התחיל שמעון להתנהג ללוי כאילו הוא החבר הכי טוב שלו, כאילו אין ביניהם שום שנאה. ולוי האמין ששמעון אוהב אותו באמת ובתמים. לוי היה מאוד עני ולא היה לו כסף להאכיל את המשפחה שלו. כששמעון ראה שהוא הצליח לעבוד על לוי, הוא התחיל לפתות את לוי לגנוב אוכל מחנות אחת, רק כמה שלוי צריך כדי שיהיה לו מספיק אוכל בשביל המשפחה שלו. שמעון שכנע את לוי עוד ועוד, עד שלוי התפתה וקבע יום ושעה לביצוע הגניבה.

היישר משם הלך שמעון לתחנת המשטרה, סיפר שלוי רוצה לגנוב ביום ושעה מסוימים בחנות המסוימת, ואם הם רוצים לתפוס אותו, אז הם צריכים רק לשים מארב ליד החנות. ובאמת, לוי נתפס בדרך לגנוב, כשבידיו כלי הפריצה. המשטרה שמה אותו במעצר באשמת ניסיון גניבה, והעמידו אותו למשפט. במשפט הכחיש לוי, וטען שבכלל לא רצה לגנוב, אלא רק במקרה עבר שם. אבל אז העלו לדוכן העדים את שמעון שהעיד בשנאה גלויה איך שמע שלוי מתכנן לפרוץ לחנות. לוי התחיל לצעוק: "אבל הרי אתה אוהב אותי! איך אתה מעיז לעמוד מולי ולהעיד נגדי?" ענה לו שמעון: "אני לא אוהב אותך, תמיד שנאתי אותך, וכל מה שהתחזיתי לאוהב שלך זה היה תחבולה כדי לפתות ולהפיל אותך ברשת, ועכשיו סוף סוף נתפסת".

זו הדרך של היצר. לאדם נדמה שהיצר דואג לטובתו ואוהב אותו, כי היצר כל הזמן מייעץ לו אילו דברים כדאי לעשות כדי שייהנה, והאדם חושב שהיצר לטובתו. אבל כשהאדם שומע בקולו, מיד הולך היצר, מלשין ומקטרג על האדם בשמיים, ותובע בתוקף שיתנו לו עונש. וכשהיצר מצליח בקטרוג שלו, ובית דין של מעלה נותן עונש לאדם, אז הולך השטן בעצמו ומעניש את האדם (היצר הרע והשטן ומלאך המוות הם כולם אותו אחד).

יז. כתוב בספרים, שבשעת ניסיון ידמיין האדם לפניו את הפנים של אבא שלו, ועל ידי זה הוא יינצל מהחטא. כמו שיוסף הצדיק ראה בזמן הניסיון שלו את הדמות של יעקב אבינו, ועל ידי זה ניצל מהיצר הרע.

יח. אם היית מקבל מאה אלף דולר בשביל להתגבר על היצר הרע, בטוח הייתי מתגבר, נכון? אם תדע שכשאתה מתגבר, אתה מרוויח ברגע אחד הרבה יותר מזה? כי הרי יפה שעה אחת של קורת רוח והנאה בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה. ולא רק בעולם הבא תרוויח אלא אפילו כאן, בעולם הזה, הרווח שלך גדול מאוד. וכמו שכתוב ב'ספר חסידים' (אות י"ג), שלא לכל אדם נותנים ניסיון. רק כשהשם יתברך רוצה לתת איזו מתנה טובה לאדם, והמקטרגים אומרים שהוא לא ראוי לקבל אותה, אז שולח לו השם יתברך ניסיון, כדי שיעמוד בו, ואז יזכה לאותה מתנה טובה. כדאי שתדע שהשכר על ההתגברות גדול יותר מהקושי,

כי הרי תמיד כשמשלמים שכר, משלמים יותר מהעבודה, כדי שישתלם לעבוד. חוץ מזה, אתה יכול לחשוב בזמן הניסיון על איזה דבר שאתה רוצה, כמו שידוך טוב, או בריאות, או הצלחה בלימוד, או כל דבר טוב אחר שאתה רוצה, ותחשוב שאתה עומד בניסיון כדי לקבל את הדבר המסוים הזה שאתה חושק בו. כי השם יתברך גומל טוב למי ששומר את המצוות שלו, וכשתעשה את רצון השם, אתה רק תרוויח מזה לכל החיים.