לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא

      למה אנחנו צריכים בעצם? הוא הרי לא צריך אותו?       תשובה:   את השאלה שלך שאלו חכמינו זיכרונם לברכה, בלי שום בושה, בכמה מקומות ('בראשית רבה' מ"ד, 'ויקרא רבה' פרשת שמיני, מדרש תנחומא פרשת שמיני סימן ח'): "וכי מה איכפת לו לקדוש ברוך הוא בין שוחט מן הצוואר (ששחיטתו כשרה)קרא עוד...

 

   

למה אנחנו צריכים בעצם? הוא הרי לא צריך אותו?


 

   

תשובה:

 

את השאלה שלך שאלו חכמינו זיכרונם לברכה, בלי שום בושה, בכמה מקומות ('בראשית רבה' מ"ד, 'ויקרא רבה' פרשת שמיני, מדרש תנחומא פרשת שמיני סימן ח'): "וכי מה איכפת לו לקדוש ברוך הוא בין שוחט מן הצוואר (ששחיטתו כשרה) לבין שוחט מן העורף (ששחיטתו נבלה) הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את ישראל… וכי מה איכפת לו לקדוש ברוך הוא בין ששוחט את הבהמה ואוכל או אם נוחר (הורג) ואוכל, כלום אתה מועילו (לקדוש ברוך הוא) או כלום אתה מזיקו (לקדוש ברוך הוא) או מה איכפת לו בין אוכל טהורות לאוכל נבלות, הא (הרי) לא נתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות וישראל" וכן כתוב: "אם תצדק מה תתן לו".

אז מה זה מה שאנחנו אומרים, שיש להשם יתברך נחת רוח גדולה כשאנחנו מקיימים מצוות?

התשובה היא לא פשוטה. כל בריאת העולם היתה מפני שדרך הטוב להיטיב, כלומר מי שהוא טוב (הקב"ה) כל מה שהוא עושה זה לעשות טוב לאחרים, וזו הסיבה שהקב"ה ברא את העולם. מה הטוב הגדול שהקב"ה עושה לנו? פשוט מאוד. הקב"ה נתן לנו הרבה מצוות לעשות אותן בעולם הזה, כדי שנהנה בעולם הבא. וזה הטוב הגדול שהוא עושה לנו בבריאה, כי רק בעולם הזה אפשר לשמור מצוות. ובעולם הבא התענוגים הם עצומים מאוד, כי שעה אחת בעולם הבא היא תענוג גדול יותר מכל התענוגים בעולם הזה, ומה גם שבעולם הבא כל תענוג הוא לנצח.

אז מה זה נחת רוח להשם? נכון, הקב"ה ברוך הוא לא צריך שנעשה את המצוות בשבילו, אבל הוא רוצה שנעשה את המצוות בשבילנו, וזה מה שגורם לו נחת רוח, נחת רוח מזה שיהיה לנו טוב. כי על ידי זה שאנחנו מתנהגים כמו שצריך, אנחנו פותחים צינורות של שפע טובה וברכה מהעולמות העליונים לפה, לעולם הזה, וגם להפך, על ידי חטאים האדם סותם את צינורות השפע מלהשפיע טובה. וכשאנחנו פותחים את צינורות השפע, זה משמח את השם, כי אז טוב לנו.

כמו שכתב בספר 'שומר אמונים' הקדמון למהר"י אירגאס זצוק"ל (ויכוח שני אות י"ג), וכן בספר אילימה לרבנו הרמ"ק (עין כל בפרק ב' ופרק י"ח), שכל נחת הרוח של השם יתברך מהמצוות, הוא רק מזה שעל ידי המצוות יהיה לנו טוב אמיתי ונצחי.

וכשמסתכלים על זה ככה, אפשר להבין כמה לא כדאי לעשות את ההפך, כלומר לצער את השם יתברך. כי כשאדם עובר על רצון השם, הוא מביא על עצמו רע, ואז הוא מצער מאוד את הקב"ה, שרוצה שיהיה לנו רק טוב. ואיך אפשר לצער את השם יתברך, שאוהב אותנו יותר ממה שאנחנו אוהבים את עצמנו?

וחשוב מאוד שתדע, שאם יש לך ניסיון, זו הזדמנות נפלאה בשבילך. כשלאדם יש ניסיון האם לשמוע ליצר חלילה או לשמוע לדברי השם יתברך, והוא בוחר בטוב ושומע בקול השם יתברך, אז זה עושה נחת רוח גדולה מאוד למעלה. כאילו האדם נותן מתנה גדולה מאוד להשם, וזה נחשב כאילו האדם הקריב את נפשו. ולכן כל הצדיקים היו מתפללים לניסיונות, דוד המלך התפלל שיהיו לו ניסיונות. ואפילו שאסור לנו לבקש ניסיונות כי אולי ניכשל, אבל אם השם יתברך מביא לאדם ניסיון, זו הזדמנות מצוינת לעשות נחת רוח להשם יתברך. ותדע, שלהשם יתברך יש אלפי אלפים וריבי רבבות מלאכים, ומכולם אין להשם יתברך תענוג כמו מהאדם הגשמי בעולם השפל הזה. וכל זה למה? מפני שלאדם יש בחירה, מה שאין למלאכים. וכמה שהניסיון שלך גדול יותר, ככה הבחירה שיש לך באותו רגע היא קשה יותר, ואם אתה מתגבר, נחת הרוח של השם גדולה יותר.

 

   

את השאלה שלך שאלו חכמינו זיכרונם לברכה, בלי שום בושה, בכמה מקומות ('בראשית רבה' מ"ד, 'ויקרא רבה' פרשת שמיני, מדרש תנחומא פרשת שמיני סימן ח'): "וכי מה איכפת לו לקדוש ברוך הוא בין שוחט מן הצוואר (ששחיטתו כשרה) לבין שוחט מן העורף (ששחיטתו נבלה) הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את ישראל… וכי מה איכפת לו לקדוש ברוך הוא בין ששוחט את הבהמה ואוכל או אם נוחר (הורג) ואוכל, כלום אתה מועילו (לקדוש ברוך הוא) או כלום אתה מזיקו (לקדוש ברוך הוא) או מה איכפת לו בין אוכל טהורות לאוכל נבלות, הא (הרי) לא נתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות וישראל" וכן כתוב: "אם תצדק מה תתן לו".

אז מה זה מה שאנחנו אומרים, שיש להשם יתברך נחת רוח גדולה כשאנחנו מקיימים מצוות?

התשובה היא לא פשוטה. כל בריאת העולם היתה מפני שדרך הטוב להיטיב, כלומר מי שהוא טוב (הקב"ה) כל מה שהוא עושה זה לעשות טוב לאחרים, וזו הסיבה שהקב"ה ברא את העולם. מה הטוב הגדול שהקב"ה עושה לנו? פשוט מאוד. הקב"ה נתן לנו הרבה מצוות לעשות אותן בעולם הזה, כדי שנהנה בעולם הבא. וזה הטוב הגדול שהוא עושה לנו בבריאה, כי רק בעולם הזה אפשר לשמור מצוות. ובעולם הבא התענוגים הם עצומים מאוד, כי שעה אחת בעולם הבא היא תענוג גדול יותר מכל התענוגים בעולם הזה, ומה גם שבעולם הבא כל תענוג הוא לנצח.

אז מה זה נחת רוח להשם? נכון, הקב"ה ברוך הוא לא צריך שנעשה את המצוות בשבילו, אבל הוא רוצה שנעשה את המצוות בשבילנו, וזה מה שגורם לו נחת רוח, נחת רוח מזה שיהיה לנו טוב. כי על ידי זה שאנחנו מתנהגים כמו שצריך, אנחנו פותחים צינורות של שפע טובה וברכה מהעולמות העליונים לפה, לעולם הזה, וגם להפך, על ידי חטאים האדם סותם את צינורות השפע מלהשפיע טובה. וכשאנחנו פותחים את צינורות השפע, זה משמח את השם, כי אז טוב לנו.

כמו שכתב בספר 'שומר אמונים' הקדמון למהר"י אירגאס זצוק"ל (ויכוח שני אות י"ג), וכן בספר אילימה לרבנו הרמ"ק (עין כל בפרק ב' ופרק י"ח), שכל נחת הרוח של השם יתברך מהמצוות, הוא רק מזה שעל ידי המצוות יהיה לנו טוב אמיתי ונצחי.

וכשמסתכלים על זה ככה, אפשר להבין כמה לא כדאי לעשות את ההפך, כלומר לצער את השם יתברך. כי כשאדם עובר על רצון השם, הוא מביא על עצמו רע, ואז הוא מצער מאוד את הקב"ה, שרוצה שיהיה לנו רק טוב. ואיך אפשר לצער את השם יתברך, שאוהב אותנו יותר ממה שאנחנו אוהבים את עצמנו?

וחשוב מאוד שתדע, שאם יש לך ניסיון, זו הזדמנות נפלאה בשבילך. כשלאדם יש ניסיון האם לשמוע ליצר חלילה או לשמוע לדברי השם יתברך, והוא בוחר בטוב ושומע בקול השם יתברך, אז זה עושה נחת רוח גדולה מאוד למעלה. כאילו האדם נותן מתנה גדולה מאוד להשם, וזה נחשב כאילו האדם הקריב את נפשו. ולכן כל הצדיקים היו מתפללים לניסיונות, דוד המלך התפלל שיהיו לו ניסיונות. ואפילו שאסור לנו לבקש ניסיונות כי אולי ניכשל, אבל אם השם יתברך מביא לאדם ניסיון, זו הזדמנות מצוינת לעשות נחת רוח להשם יתברך. ותדע, שלהשם יתברך יש אלפי אלפים וריבי רבבות מלאכים, ומכולם אין להשם יתברך תענוג כמו מהאדם הגשמי בעולם השפל הזה. וכל זה למה? מפני שלאדם יש בחירה, מה שאין למלאכים. וכמה שהניסיון שלך גדול יותר, ככה הבחירה שיש לך באותו רגע היא קשה יותר, ואם אתה מתגבר, נחת הרוח של השם גדולה יותר.

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

אז מה, זהו? יותר אסור לצחוק? תשובה עפ"י ההלכה

האם זה תקף גם ביחס לחיינו? קרא את ההוראות!

שלשה ספורים, סגולה אחת! אף פעם לא יזיק לדעת!

היכן נמצאת הבגרות האמיתית? אקטואלי להיום

אז שכחתי לענות אמן. מה כבר קרה? כנסו ותקראו ספור

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.