קשה לי! למה לך לא?

מדוע הרבה פעמים נראה כאילו רק לי יש ניסיונות קשים, ואילו לחברים שלי הכל הולך חלק?

שאלה:

מדוע הרבה פעמים נראה כאילו רק לי יש ניסיונות קשים, ואילו לחברים שלי הכל הולך חלק?


תשובה:
אכן, בוא ונניח שהניסיונות שלך קשים יותר, אבל אתה יכול להסתכל על זה מזווית אחת, אבל גם מזווית אחרת. העובדה שיש לך ניסיונות יותר מאחרים, רק מראה כמה גדולה וגבוהה הנשמה שלך.

ולכן ידידי, אל תיבהל מזה שיש לך הרבה ניסיונות. אל תחשוב שזה מפני שיש בך איזה דבר לא טוב. כשהיצר יודע על מישהו שיש לו נשמה גבוהה, הוא מנסה לפתות ולהכשיל אותו, כדי שיפסיד גם את העולם הזה שלו וגם את העולם הבא שלו, כדי להרוס אותו לחלוטין.

כמו שאמרו חז"ל (סוכה נ"ב.) ש"כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו". והגמרא מרחיבה ואומרת, שהיצר הרע עוזב את כל עם ישראל ומתגרה דווקא בתלמידי חכמים. דברים דומים מופיעים גם במדרש, שאומר שאין הקדוש ברוך הוא מביא ניסיונות אלא לצדיקים, כדי שהם יעמדו בניסיון ויזכו לשכר גדול מאוד. ולכן השם יתברך ניסה את אברהם אבינו בעשרה ניסיונות, מפני שהיה גלוי וידוע לפניו שאברהם יעמוד בהם ויזכה לשכר רב מאוד שבלתי אפשרי לזכות בו בלי לעמוד בניסיון.

גם רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל הידוע בכינוי הסטייפלר כתב בעניין: "כמו שאמרו חז"ל 'כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו' כמו כן כל הראוי יותר להיות גדול ועצום בתורה, מסתערים עליו יותר ויותר הפרעות בצורות שונות, וכשמתחזק להחזיק בעץ החיים, סוף סוף היסורים חולפים, והנה מתוך היסורים שלך מוכח שאתה ראוי להיות גדול מאד בתורה ויראת שמים".

גם ה'ספר חסידים' כותב (אות י"ג), שאין הקדוש ברוך הוא מביא ניסיון על כל אחד, אלא רק כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה לתת איזו טובה גדולה למישהו, והמקטרגים אומרים שהוא לא ראוי לה, אז מביא הקדוש ברוך הוא לאדם זה ניסיון, כדי שיעמוד בו ויוכל לקבל את כל הטובה שהשם יתברך רוצה לתת לו.

חוץ מזה, לעולם אתה לא יכול לדעת באילו ניסיונות וקשיים ברוחניות או בגשמיות מתמודדים חבריך, ולכן כל ההשוואות מיותרות לחלוטין.