הרב יוסף בן פורת על הפרשה

בנושא: ביטוח חיים 50:54 דקות