ניצלו בזכות

אשמח מאוד אם כבוד הרב ייתן כמה דוגמאות למקרים שבהם ניצלו אנשים בזכות מצוות שעשו.

אשמח מאוד אם כבוד הרב ייתן כמה דוגמאות למקרים שבהם ניצלו אנשים בזכות מצוות שעשו.

נפתח במעשה ברב הונא (ברכות ה.), שהיו לו ארבע מאות חביות של יין. יום אחד נודע לו שכולן התקלקלו וכל היין הפך לחומץ, וההפסד של רב הונא היה מאוד גדול. חכמים רמזו לרב הונא שיפשפש במעשיו, כלומר, שיבדוק ויחפש בעצמו אולי יש לו איזה חטא. שאל אותם רב הונא, אם ידוע להם על איזה דבר שהוא צריך לתקן.

הם אמרו לו שהם שמעו שהוא לא נתן לאריס שלו את זמורות הגפן, שזו היתה המשכורת של האריס. ענה להם רב הונא שהאריס הזה גנב לו מהזמורות הרבה יותר מכל המשכורת שמגיעה לו. אז הם ענו לו שבכל זאת הוא צריך לשלם לו. מיד קיבל על עצמו רב הונא לעשות כדברי חכמים, וניצל לגמרי מכל ההפסד. לפי שיטה אחת בגמרא, נעשה נס גלוי, והחומץ חזר להיות יין, ולשיטה שנייה, מחיר החומץ התייקר והושווה למחירו של היין, כך שרב הונא לא הפסיד כלום.

עכשיו מה תגיד, בטח, זה יכול לקרות רק לצדיקים כמו רב הונא. ממש לא. הגמרא אומרת (ברכות ה.), "אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו". כלומר, כל אדם שיש לו ייסורים, זה בגלל החטאים שלו, וכשהוא יחזור בתשובה – הוא ינצל מהייסורים האלה.

אבל אם בכל זאת אתה רוצה סיפור על אדם פשוט שניצל בזכות מצוה שעשה, מסופר בגמרא (שבת קנ"ו:), שפעם ישב האמורא שמואל עם חוזה בכוכבים שנקרא אבלט. ראו השניים קבוצת פועלים הולכים לקצוץ קנים באגם. אמר החוזה בכוכבים לשמואל שהוא רואה על אדם אחד שנחש יכיש אותו, והוא לא יחזור מהעבודה. ענה לו שמואל שאם אותו פועל הוא יהודי, לא יקרה לו שום דבר. בערב, ראו שמואל ואבלט את הפועלים חוזרים מהעבודה וביניהם את אותו פועל שאבלט צפה שימות. מיד קם אבלט, לקח מהפועל את סל הקנים שלו ובדק מה יש בתוכו, ובאמת הוא מצא שם נחש חתוך לשתי חתיכות. ניגש שמואל לפועל, ושאל אותו איזו מצוה מיוחדת הוא קיים היום. השיב לו הפועל, שהוא נתן את הארוחה שלו לפועל שלא הביא באותו יום אוכל. אמר לו שמואל, שבזכות מצוות הצדקה שעשה, הוא זכה להינצל.

תראה מה זה. אדם יכול להינצל מסכנה, בזכות מצוה שהוא עשה, בלי לדעת אפילו שהוא עשה מצוה.

מעשה נוסף מסופר בזוהר הקדוש (מקץ ר"א:). ר' אבא ישב בפתח שער העיר לוד, והנה הוא רואה אדם אחד מגיע, מתיישב על גל אבנים שבלטו מהארץ בשיפוע ההר, ונרדם. בעוד האיש ישן, ראה ר' אבא נחש מתקרב אליו כדי להכיש אותו. לפתע נפלה על הנחש חתיכת עץ והרגה אותו. כשהתעורר האיש משנתו, ראה את הנחש המת, וקם ללכת. לפני שהוא הספיק להתרחק מהמקום, נפל כל גל האבנים לתחתית ההר, וכך ניצל האיש בפעם השנייה. ר' אבא פנה אל האיש ושאל אותו, אילו מצוות ומעשים טובים הוא עושה, שבזכותם השם עשה לו שני ניסים, והאיש ענה לו שהוא מעביר על מידותיו, כלומר שהוא וותרן. לר' אבא זה היה פשוט שאם קרו לאיש הזה נסים – זה רק בגלל זכויות שהיו לו.

ככה אומר דוד המלך עליו השלום (תהלים קי"ב), "אשרי איש ירא את ה' במצוותיו חפץ מאוד", וממשיך ואומר שיזכה ש"גיבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך הון ועושר בביתו" וגו'. וכן כתוב, "הנה עיני ה' אל יראיו למייחלים לחסדו להציל ממוות נפשם" (שם ל"ג). העיקר בחיים, זה שתהיה לנו סיעתא דשמיא, סיוע מהשמיים, וכשהשם עוזר לנו אז ממילא אנחנו מצליחים בכל מה שאנחנו עושים וגם ניצלים מהרבה סכנות.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.