חלום טוב חלמתי

החלום הוא דבר רציני. הגמרא בברכות אומרת: 'הרואה חלום ונפשו עגומה עליו ואפילו אין מרומז בו שום דבר רע. אלא שהוא, נפשו עגומה עליו. ילך ויטיבנו בפני שלשה'.   כך נפסק בשו"ע מי שנפשו עגומה עליו בגלל איזה חלום שחלם, ואפילו שאין בחלום הזה כל משמעות לדבר רע, גם אם הוא מתענה, צריך הוא להיטיבקרא עוד...

החלום הוא דבר רציני. הגמרא בברכות אומרת: 'הרואה חלום ונפשו עגומה עליו ואפילו אין מרומז בו שום דבר רע. אלא שהוא, נפשו עגומה עליו. ילך ויטיבנו בפני שלשה'.

 

כך נפסק בשו"ע מי שנפשו עגומה עליו בגלל איזה חלום שחלם, ואפילו שאין בחלום הזה כל משמעות לדבר רע, גם אם הוא מתענה, צריך הוא להיטיב את החלום בפני שלשה אנשים שאוהבים אותו.  הוא יאמר לפניהם: 'חלמא טבא חזאי' והם יאמרו לו: 'טבא הוא וטבא להוי'.

 

החלום משפיע על מצב הרוח של האדם. אם חלום שחלמת מביא אותך למצב רוח רע, הוא מדאיג אותך ונפשך עגומה, זה לא טוב. כאשר נפשו של אדם עגומה עליו הוא צריך לראות איך הוא יוצא ממצב הרוח הזה. זה לא בריא להיות במצב רוח עגום. צריך להיות בשמחה תמיד. צריך לראות להימצא במצב רוח טוב וצריך לעשות מעשים כדי לצאת ממצבי רוח דיכאוניים ועצובים.

 

איך יוצאים ממצב רוח כזה. 'דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים'. לא להסתגר בעצמך. להפך, שב עם ידידים שלך ותספר להם למה אתה עצוב. תאסוף שלשה אנשים שאוהבים אותך שב איתם ותספר להם את החלום שחלמת. אם יש לך שלשה כאלה כבר מצבך טוב. כבר עליך לשמוח.

 

כאשר סריסי פרעה, שר המשקים ושר האופים נמצאים בבית הכלא לאחר שהודחו מתפקידם. ירדו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. פשוטו כמשמעו. בלילה בכלא  הם חולמים חלומות. כל אחד חולם משהו אחר. אבל בבוקר שניהם באותו מצב רוח. הם לא רק עגומים, עצובים. בבוקר שלאחר החלומות האלו הם ממש 'זועפים'.

 

מי מאתנו שהיה מזדמן לו לפגוש אותם במצב רוח כזה, בשעת בוקר, בכלא המצרי. היה בודאי תופס מהם מרחק. זה לא הזמן עכשיו להתעניין בשלומם.

 

יוסף הצדיק דווקא כן מתעניין בשלומם. הוא שואל אותם 'מדוע פניכם רעים היום' הוא עושה את זה בעדינות. הוא לא שואל למה אתם כועסים, למה אתם זועפים. הוא פשוט מתעניין באופן הכי טבעי, למה הם נראים רע.

 

צריכים להיות רגישים לשני. לחוש את מצב רוחו ולהתעניין במצבו. כשהשכן שלי נראה עצוב או רע, עלי להתעניין ולשאול אותו מה קרה. אולי אוכל לעזור לו, להקל עליו, ולו בעצם העובדה שהוא רואה שמאן דהו מתעניין במצבו ובגורלו.

 

המשנה ברורה מביא את דברי ה'אליהו רבה' שיש מצווה להימצא עם השלשה המטיבים את החלום, מפני שבזה משיבים את נפשו של החולם.  זה פשוט חסד והטבה עם החולם שנפשו עגומה עליו מהחלום שחלם.

 

***

 

החלום כפי שאמרנו הוא דבר רציני. זה מאד חשוב לדעת על מה אתה חולם. יוסף הצדיק, כשהוא שומע משכניו לכלא שהם זועפים בגלל החלומות שחלמו הוא מבקש מהם 'ספרו נא לי'. תגידו לי מה חלמתם.

 

שר המשקים מספר את חלומו ליוסף ויוסף פותר אותו לטובה. שר האופים ששומע את הפתרון הטוב שפתר יוסף לחברו, ממהר גם הוא לספר את חלומו. אך בשונה לפתרון הטוב שפתר יוסף לשר המשקים, את החלום של שר האופים הוא פותר דווקא לרעה.

 

מפני שגם אם אתה נמצא בשאול תחתית, במעמקי הכלא. תלוי על מה אתה חולם. שר המשקים חלם חלום עם תקווה. הוא חוזר לשרת את פרעה. הוא מגיש לו כוס יין. יוסף יודע שעתידו לפניו, הוא יצא מהמצב הנורא בו הוא נמצא ויחזור לתפקידו.

 

שר האופים חולם חלום דכאוני. אמנם הוא נושא על ראשו מיני מאפה 'מכל מאכל פרעה' אבל הם ב'סלי חורי' בסלי נצרים, לא בכלי שמביאים למלך. 'והעוף אוכל אותם מן הסל'. אם אין לך תקווה אם אתה לא חולם לצאת ולשוב לתפקידך, זה גם לא יקרה.

 

בכל מצב בו אתה נמצא, אל תתייאש. אדרבא, תקווה ותייחל לטוב. תציב לך יעדים ואתגרים שאתה רוצה להגיע אליהם. תחלום שאתה מתעשת, יוצא מזה וחוזר לימים מקדם. כי בהתאם לשאיפות ההצלחות. 

 

עם ישראל, גם בהיותו בעומק הגלות המר, בכל דור ודור, מידי שנה בשנה. בכל מועד ומועד, אנו חולמים ומייחלים 'השב שכינתך לציון עירך וסדר העבודה לירושלים'. אנו חולמים על בניין בית המקדש על הגאולה העתידה. אנחנו לא מתייאשים ח"ו, כי אנו סמוכים ובטוחים שנזכה לכך אי"ה במהרה.