היכן מכריזים על האבידה

גולן ירד מן האוטובוס בתחנה המרכזית בירושלים. בעודו ממתין לאוטובוס הבא, צדה עינו נצנוץ על הקרקע. הוא התכופף לעברו, והופתע לראות טבעת יהלום המונחת על רצפת התחנה.

גולן בהחלט מעוניין לקיים מצות השבת אבידה. אך כיצד יעשה זאת?

האם מספיק שיתלה מודעות רק במקום שבו מצא את האבידה, או שעליו לפרסם באופן שיגיע לאזניו של המאבד, ולשם כך עליו לפרסם בכל העיתונים שיוצאים לאור בירושלים. ואולי המאבד אינו תושב ירושלים, ועליו לפרסם בכל הארץ?

מה דעתכם?

 

 

 

 

 

משנה: ועד מתי המוצא אבידה חייב להכריז? עד כדי שידעו בו שכניו, דברי רבי מאיר.

גמרא: תנא- למדנו בברייתא, ש'עד כדי שידעו בו שכניו' הכוונה לשכני אבידה, ולא לשכני המוצא.

שואלת הגמרא: מאי- מהו שכני אבידה?

אילימא- אם שכנים דבעל אבידה- של בעל האבידה, כלומר שכני המאבד, לא יתכן לפרש כך. שהרי אי ידע ליה- אם היה המוצא יודע מי הוא המאבד, ליזול ולהדריה נהליה- ילך ויחזיר לו את האבידה, ואיננו צריך להכריז עליה כלל?

עונה הגמרא: אלא בודאי הכוונה, שכני המקום שנמצאת בו האבידה.

 

 

ובכן, ראינו עתה שמספיק להכריז עד שידעו שכני המקום שנמצאה בו האבידה.

במקרה של גולן- המקום שנמצאה בו האבידה היא תחנה. עליו לתלות מודעות בתחנה זו ובתחנות הסמוכות, ואין צורך ביותר מכך.

 

 

  • אילימא- אם.
  • ליזול- ילך.
  • ליהדריה- יחזירנו.
  • ניהליה- אליו.