האם מתרחשים ניסים בדורינו?

איך בדיוק מגדירים ׳נס׳? והיכן עובר הקו הדק שבין הנס לבין הטבע הרגיל? הרב מרדכי נויגרשל בראיון מיוחד לאתר ׳אחינו׳ לכבוד חג החנוכה: ״לא העדר ניסים גורם לאנשים לחטוא, וניסים אינם ערובה שימנעו מהחטא״.

 

 

הרב מרדכי נויגרשל ידוע כאחד מטובי המסבירים של השקפת היהדות על עולם ומלואו. לקראת חג החנוכה הקרב ובא ביקשנו לשמוע ממנו מעט על מהותם של ניסים ונפלאות בימים ההם וגם בזמן הזה:

 

מה זה בעצם נס?

 

"קיימים למעשה שלושה סוגים של ניסים: נס בתוך הטבע, נס של שינוי הטבע ונס שהוא מעל הטבע".

 

האם תוכל בבקשה לפרט?

 

"בוודאי. נס בתוך הטבע אינו מפר למראית עין את המהלך הטבעי של מאורעות. כזאת למשל היא שרשרת האירועים שהובילה להצלת עם ישראל בימי מרדכי ואסתר. בשרשרת הזאת כל אירוע בפני עצמו הוא טבעי ורגיל לחלוטין. אבל כאשר כל החלקים מתלכדים ויוצרים את הפאזל השלם פתאום אנחנו רואים איך שהכול נעשה באופן שמזימת הרשעים תתבטל ועם ישראל ינצל. כדי לזהות נס כזה צריך פרספקטיבה של זמן כדי לראות את סגירת המעגל. לעיתים, כמו במקרה של מרדכי ואסתר, זה יכול לקחת שנים. לעיתים זה יכול לקחת עשרות שנים כמו במקרה מכירת יוסף. וישנם מעגלים שנסגרים רק בחלוף מאות שנים.

 

לסוג השני שייכים ניסים שיש בהם משום שינוי סדרי הטבע הרגילים. למשל – הפיכת היאור לדם, הוצאתם של מיליוני צפרדעים מימי היאור, קריעת ים סוף לגזרים. ניסים כאלו נעשים על ידי הנביא כדי להוכיח את אמיתות נבואתו או כדי להציל את עם ישראל ולהראות לעולם שהם עמו המיוחד.

 

הניסים מהסוג השלישי מבוססים על ביטולו המוחלט של הטבע. קיומם העל-טבעי של בני ישראל במשך ארבעים שנה בתוככי המדבר הצחיח; ענני הכבוד שהקיפו אותם והגנו עליהם; מים שנובעים מתוך הסלע – כל אלו הם דברים המעידים על צורת קיום שמופקעת לחלוטין ממסגרת הטבע הנורמלי. ניסים כאלו מרחשים כאשר עם ישראל נמצאים בדרגת הדבקות הראויה בהקב"ה".

 

מדוע אין הקב"ה עושה ניסים בימינו? הרי הדבר היה בוודאי מקרב את כולם לתורה.

 

"הטענה הזאת כלל אינה בטוחה. לא העדר ניסים גורם לאנשים לחטוא, וניסים אינם ערובה שימנעו מהחטא. הרי כל מי שמתבונן בעולם הטבע במבט שאינו משוחד נוכח לראות שהוא הגדול בהוכחות להשגחת ה' בעולם, ובכל זאת אנשים חוטאים תוך כדי שימוש בעולם הטבע ובחוקיו.

 

האם אין הטבע הרגיל מרשים לא פחות מהגדול שבניסים? הגע בעצמך – מי גדול ממי, זה שמסוגל להתאמץ וליצור פעם אחת בחייו יצירת פאר או זה שיוצר יצירת פאר בכל יום ובכל שעה? האם הטבע הקבוע אינו מפליא יותר מאירוע נדיר ויוצא מגדר הרגיל שמתרחש אי פה ואי שם?… אלא שאדם שאינו רוצה להתבונן ולהסיק מסקנות ימצא דרכים להתעלם מכל דבר. אדם כזה עשוי להתפעל מהנס מכיוון שלא הספיק עדיין להתרגל אליו, אבל ברוב המקרים הוא יתאושש מהר ויחזור להרגליו הקודמים.

 

צריך גם לדעת שהעולם נברא באופן שיפעל על פי חוקי טבע קבועים ובכך יסתיר במידה כלשהי את נוכחותו המוחלטת של הקב"ה. לכן אין חוקי הטבע בטלים בכל עת ואין הדבר נעשה ללא סיבה מיוחדת מאוד. הניסים הם כחרב פיפיות – מצד אחד יש בהם סיוע לאמונה ועבודת ה', מאידך יש בהם סכנה גדולה שכן אם למרות הנס אין אנשים נוהגים כראוי מידת הדין מקטרגת הרבה יותר. לכן כל אימת שעם ישראל אינו נוהג כראוי מתגבר 'הסתר הפנים', כלומר הקב"ה מסתיר את נוכחותו יותר כדי שאם יחטאו שוב לא יהיה הקטרוג כה גדול".

 

מתי בכל זאת נעשית ניסים?

 

"בזמן יציאת מצרים כאשר עם ישראל רק התחיל לבנות את אמונתו, אצל נביאים שחוללו ניסים על מנת לאמת את נבואתם, או אצל אנשים בדרגה רוחנית נשגבת מאוד, כמו למשל רבי חנינא בן דוסא, שעבורם אין כבר צורך בהסתר הפנים של הטבע ואצלם הטבע והנס חד הם.

 

נס פח השמן שאירע בחנוכה היה יוצא דופן במובן זה מכיוון שהוא התרחש בעידן בו חדלו כבר הניסים שלמעלה מדרך הטבע ולכן הוא נחשב לנס האחרון מסוג זה שהתרחש. מאז מתרחשים ניסים רבים בתוך הטבע ליחידים, ולעיתים גם לרבים".