"מדוע השעועית היום מתוקה מתמיד…?"

ספור מופלא הג״ר יצחק קופלמן שליט״א

הג"ר יצחק קופלמן שליט"א, ראש ישיבת לוצרן, סיפר: בכל ליל שבת רגיל היה רבי שמעון שקאפ זצ"ל, לחזור על שיעורו בפני קבוצה מובחרת של תלמידיו. פעם, בעת הלימוד, הגישה הרבנית לשולחן צלחת עם דובדבנים מטוגנים בסוכר. רבי שמעון בירך כדין, והמשיך בדבריו בחוזרו לעיונו. כשסיים לאכול, העיר: "מדוע השעועית היום מתוקה מתמיד…?"