חיוב בעלי חיים בנזקי בור

לויקטור כלב רועים גרמני גדול, והוא משתמש בו לשמירה על ביתו. מדי יום, מוציא ויקטור את הכלב לטיול קצר, כשפיו חסום בסוגר, שלא ינשוך חלילה. באחד הימים, הריץ ויקטור את הכלב ברחוב, ולפתע נפל הכלב לתוך בור עמוק שנוצר מעבודות שיפוצים של הבנין הסמוך, ולא גודר כראוי. לעזרה הוטרינרית שהגיעה במהירות, לא היה עוד מהקרא עוד...

לויקטור כלב רועים גרמני גדול, והוא משתמש בו לשמירה על ביתו. מדי יום, מוציא ויקטור את הכלב לטיול קצר, כשפיו חסום בסוגר, שלא ינשוך חלילה.

באחד הימים, הריץ ויקטור את הכלב ברחוב, ולפתע נפל הכלב לתוך בור עמוק שנוצר מעבודות שיפוצים של הבנין הסמוך, ולא גודר כראוי.

לעזרה הוטרינרית שהגיעה במהירות, לא היה עוד מה לעשות- הכלב מת.

בתורה כתוב, שאם אדם פתח בור ברחוב, ונפל שם שור או חמור, בעל הבור חייב לשלם את הנזק.

השאלה היא, מה דינו של כלב…

מה דעתכם?

 

 

 

 

בתורה כתוב: וכי יפתח איש בור… ולא יכסנו, ונפל שמה שור או חמור, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו.

מתני'- משנה:

אחד הוא דינו של שור, ואחד הוא דינה של כל בהמה, לנפילת הבור- שאם נפלה בהמה מכל סוג שהוא בבור, חייב בעל הבור לשלם.

וכן חיה ועוף, דינם כיוצא בהן, שאם נפלו חיה או עוף בבור, חייב בעל הבור לשלם.

שואלת המשנה: אם כן, למה נאמר בפסוק שור או חמור?

עונה המשנה: אלא, שדיבר הכתוב בהווה- בדבר שרגיל להתרחש, ובדרך כלל נופלים בבור שוורים או חמורים, ולכן הפסוק דיבר בהם, אך הוא הדין בכל שאר בעלי החיים.

גמ'- גמרא:

שואלת הגמרא: מנין שכל החיות דינם כשור וחמור לנפילת הבור, שבעל הבור משלם על הנזק שאירע להם?

מתרצת הגמרא: 'כסף ישיב לבעליו' כתיב-  כתוב בפסוק, והמילה 'בעליו' מוסיפה ומרבה כל בעל חיים דאית ליה- שיש לו בעלים.

 

 

ובכן, ראינו עתה במשנה ובגמרא, שדינו של כל בעל חיים שוה לדינם של שור וחמור, ואם נפל בעל חיים מכל סוג שהוא לבור, חייב בעל הבור לשלם את הנזק.

השכנים חייבים לשלם לויקטור את ערכו הכספי של כלבו.

 

  • כיוצא בהן- כמוהם.
  • כתיב- כתוב.
  • דאית ליה- שיש לו.