נר חנוכה שהזיק

חזי עבר באחת מלילות החנוכה על יד בית ברחוב, כשבידיו ארגז קרטון גדול.

הוא לא שם לב, וארגז הקרטון נצמד לחנוכיה שדלקה באחת החלונות, ולפתע אחזה האש בארגז וכל תכולתו נשרפה כליל.

בעל החנוכיה יצא בבהלה מביתו, ובראותו את שארע, הציע לחזי תשלום על הארגז. חזי סירב לקבל תשלום, ואמר לבעל החנוכיה: 'אנחנו נלך ונשאל את הרב. אם הוא יגיד שאתה חייב לשלם לי- אקבל ממך את התשלום'.

מה דעתכם בנידון? מה יאמר הרב?

גמל שטעון פשתן (חומר דליק) על גבו,ועבר ברשות הרבים, ונכנס פשתנו- הפשתן שעל גב הגמללתוך החנות מפני שהיתה ערימת הפשתן רחבה מאד,ודלקו- נדלקה ערימת הפשתן בנרו של חנוני בעל החנות,והדליק את הבירה- האש שפרצה הדליקה את כל הבנין,בעל הגמלחייב, כיון שהוא היה צריך להזהר שמשא הגמל לא יהיה רחב יותר מרשות הרבים.

אבל אם הניחהחנוניאתנרו מבחוץ- מחוץ לחנות, חנוני חייב, כיון שהוא אשם בנזק שנגרם, שלא היה צריך להניח את הנר מחוץ לחנות במקום שבני אדם עוברים.

רבי יהודה אומר: אם הנר שהניח החנוני מחוץ לחנות, מדובר בנרחנוכה, פטור המניח את הנר, כי כך היא מצוות נר חנוכה, להניח אותה ברשות הרבים סמוך לפתח, ועל העוברים ושבים לדעת שיש נרות על פתחי הבתים ולהזהר בימי החנוכה יותר.

כך היא שיטת רבי יהודה, אך חכמים חולקים עליו, וסוברים שאפילו בנר חנוכה חייב המדליק, מפני שהיה לו לשבת ולשמור שלא ינזק איש בנר החנוכה. והלכה כחכמים.