הלימוד לאור הנר

לילות שלמים ישב הרבי ולמד לאור הנר עד כלות הכוחות.

סיפר אחד מחסידיו של האדמו"ר רבי אברהם מרדכי אלתר זצ"ל, ה"אמרי אמת" מגור: הרבה פעמים ראינו את רבינו בלילות שבת אחרי שכבה האור, כשהוא עומד בחוץ על גבי מרפסת עם ספר ביד, ולומד לאור הלבנה. וסיפר משמשו: לילות שלמים ישב הרבי ולמד לאור הנר עד כלות הכוחות. פעם אחת נזקק לספר מסויים, נטל נר בידו וטיפס בסולם כדי להורידו . אולם תוך כדי עמידה על הסולם אנסתו שינה, ומרוב עייפות נרדם, כשהוא מחזיק בידו נר דולק.