ערך הרגע

כאשר הרבנית התנצלה פעם על האיחור הקל באומרה: "הרי אחרו להביא רק ברגע?" הגיב כאדם תמה על שתמהים: "וכי זוטרתא רגע תמים?!"

רגע של האדמו"ר ה"אמרי אמת" מגור

בני ביתו של האדמו"ר רבי אברהם מרדכי זצ"ל, ה"אמרי אמת", הקפידו בעת ארוחתו להגיש לפניו את כל מאכליו בבת אחת, (אף את כוס הקפה ששותים בסוף הסעודה, הביאו לפניו מיד בתחילת הארוחה), והוא מקצר ועולה במהירות רבה לסיים את סעודתו ולשוב לתלמודו. סעודתו ביום חול התארכה כדי שבע דקות ולא יותר, סעודתו ביום שבת קודש, עשרים ושתים דקות בצמצום. ואם אירע שלא הגישו את הארוחה במלואה, הרי כשסיים מנה אחת לא המתין למנה שניה, אלא בירך מיד ברכת המזון, ושב לחדר ספריו, לתורתו ולעבודתו. כאשר הרבנית התנצלה פעם על האיחור הקל באומרה: "הרי אחרו להביא רק ברגע?" הגיב כאדם תמה על שתמהים: "וכי זוטרתא רגע תמים?!"