איזה שכר מקבלים?

מה מהות השכר של מקיימי התורה והמצוות: האם זה רק רוחני או גם גשמי?

מה מהות השכר של מקיימי התורה והמצוות: האם זה רק רוחני או גם גשמי?

חשוב לציין, שהתענוג בעולם הבא, הוא הקרבה לקב"ה. קרבת האלוקים, שהוא התענוג הגדול מכל התענוגים.  נכון, כאן בעולם הזה, קשה לנו להבין מה התענוג הגדול, מפני שאנחנו מכוסים ועטופים בגוף גשמי מאוד, אבל אם כל התענוגים שבעולם נבראו על ידי השם יתברך, אם כן, כמה גדול יהיה התענוג של הקרבה למי שהוא בעצם המקור לכל התענוגים בעולם.

 למעשה, אדם יכול להיות קרוב לקב"ה, באופן כזה שהוא יכול לקבל טעימה מהתענוג הגדול, גם כאן בעולם הזה. לחיות בעולם הזה, כמו בעולם הבא. אם אתה רוצה להתקרב להשם יתברך, אז אפילו שבהתחלה לא תרגיש עדיין את הקרבה להשם, אם תתמיד ברצון הזה, לבסוף תרגיש את הקרבה. וכשאדם מרגיש את התענוג הזה, אין לו חשק לשום תאוות העולם הזה. את הרגשת הקרבה הזו אפשר להרגיש, כשמצליחים לעמוד בניסיון, כי ההתגברות על הניסיון מרוממת מאוד את האדם, והוא מגיע למדרגות רוחניות שהוא מעולם לא חשב שהוא יכול להגיע אליהן.

ובתוך כך אנסה לתת לך מושג על העולם הבא, אבל טעימה בלבד, כי בעצם אנחנו לא ממש יודעים ומבינים מה רמוז בדברים הבאים:

בביתו של ר' חנינא בן דוסא שררה עניות נוראה, עד כדי כך שלאשתו לא היה קמח כדי לאפות לשבת. אך מכיוון שהתביישה משכנותיה שיראו שהיא לא אופה כלום, היתה מדליקה את הגחלים ושמה עליהם דבר שמעלה עשן, כדי שיחשבו השכנים שהיא אופה חלות. לאשת ר' חנינא בן דוסא היתה שכנה רעה שחשבה בליבה, 'הרי אני יודעת שאין להם כלום, אם כן, מהו העשן העולה מהבית?' הלכה ודפקה על הדלת כדי לראות מה קורה. כאשר שמעה אשת הרב את הדפיקות, היתה בטוחה שהקב"ה לא יבייש אותה. היא היתה רגילה שהקדוש ברוך הוא עושה לה ניסים ונפלאות, וקיוותה שגם הפעם יעשה לה נס והתנור יתמלא חלות. לכן הלכה מהר להביא מרדה להוציא את החלות, ואז שמעה את השכנה צועקת לה שתביא מרדה להוציא את החלות כי הן הולכות להישרף.

אשת הרב הגיעה מהר עם המרדה ואמרה לשכנה שבאמת הלכה להביא מרדה. כשיצאה השכנה, אמרה האישה לרבי חנינא בן דוסא, "עד מתי נסבול כל כך?" אמר לה רבי חנינא, "מה נעשה?" אמרה לו שיבקש שיתנו לו מהשמים איזה דבר. עשה ר' חנינא את רצונה והתפלל. ירדה כמין דמות יד משמיים ונתנה לו רגל שולחן, עשויה מזהב ושווה הון רב. בלילה ההוא חלמה אשתו של ר' חנינא שכל הצדיקים יושבים ליד שולחנות של זהב בעלי שלוש רגליים, ורק להם שולחן ולו שתי רגליים בלבד, מפני שרגל אחת הם כבר קיבלו. היא קמה בבוקר וסיפרה לבעלה את החלום, ואז הם החליטו שאינם רוצים להפסיד מחלקם לעולם הבא לטובת העולם הזה, וביקשו מה' שייקח בחזרה את הרגל.

מה למדנו, שהצדיקים יהיו עשירים מופלגים, עד כדי כך שאפילו השולחנות שלהם יהיו מזהב. יותר מזה, חז"ל אומרים, שכל צדיק וצדיק יקבל בעתיד שלוש מאות ועשרה עולמות, דהיינו שיהיו להם דירות וגינות ופרדסים פי שלוש מאות ועשרה מכל העולם כולו. וכך כותב רבנו עובדיה מברטנורא: "ההנאה וקורת הרוח שיש לכל צדיק וצדיק בעולם הבא, היא שלש מאות ועשר פעמים כנגד כל העולם הזה. שאין העולם הזה כולו אלא חלק משלש מאות ועשר, ממה שיש לכל צדיק וצדיק נחלה לעולם הבא". מזה אתה יכול להבין שמי שמתגבר על היצר שלו כאן בעולם הזה, לא מפסיד כלום. כי שעה אחת של תענוג בעולם הבא, שווה יותר מכל התענוגות שיש בעולם הזה. וגם, התענוג שנתענג למעלה הוא לעולם, לא כמו התענוגים בעולם הזה שנמשכים זמן קצר בלבד.

במגילת אסתר מסופר על העושר והיופי שהיו בסעודה שעשה המלך אחשוורוש. הסועדים שתו בכוסות מזהב טהור, המיטות גם הן היו מזהב ומכסף, וגם השולחנות, שבנוסף היו פזורים עליהם יהלומים, ואפילו ברצפה היו משובצים יהלומים יקרים ביותר מבהט, שש, דר וסוחרת. אפילו האור במשתה היה ממרגלית יקרה המפיצה אור עצום, וכל זה פרט למאכלים המשובחים והיינות הטובים. אבל לשם מה אנחנו צריכים לדעת עד כמה היתה מפוארת סעודתו של אותו רשע?

מסביר רבי אליהו מווילנא, הלוא הוא הגאון מווילנא, שכל הפירוט הזה נועד לתת לנו מושג לגבי שכרם של הצדיקים בעולם הבא. משום כך מתארים חז"ל כיצד נראתה סעודתו של אחשוורוש, כדי שנדע ונשווה. גם בספר תיקוני הזוהר נכתב, שבעדן עלאה (העליון) יהיו כסאות של זהב, כסף ואבנים יקרות, ומיטות של זהב וכסף. וכן אנו אומרים ב'אקדמות' (פיוט שאומרים בחג השבועות) שהצדיקים יהיו מסובים על שולחנות של אבנים טובות ויהיו לפניהם נהרות של אפרסמון. ועל כך כתב הרשב"א (רבי שלמה בן אברהם אבן אדרת), "לפי שהאפרסמון הנכבד שבדברים הגשמיים, והערב שבתענוגים, נרמז אליו התענוג ההוא הנפשי".

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.