מילא הייתי צדיק גדול, אבל עכשיו – מה שווה מצווה שלי?

מטרידה אותי שאלה פשוטה: אומרים שהאדם צריך לשמוח כשהוא מקיים מצוות. ואני שואל איך אני יכול לשמוח כשאני מקיים מצוות. אם הייתי צדיק גדול, לכל מצוה שלי היה ערך רב, והייתי באמת יכול לשמוח במצוות שאני מקיים. אבל עכשיו, במצב הנוכחי שלי, מה שווה הנחת התפילין שלי או התפילה שלי ומצוות אחרות שאני עושה?

מטרידה אותי שאלה פשוטה: אומרים שהאדם צריך לשמוח כשהוא מקיים מצוות. ואני שואל איך אני יכול לשמוח כשאני מקיים מצוות. אם הייתי צדיק גדול, לכל מצוה שלי היה ערך רב, והייתי באמת יכול לשמוח במצוות שאני מקיים.

אבל עכשיו, במצב הנוכחי שלי, מה שווה הנחת התפילין שלי או התפילה שלי ומצוות אחרות שאני עושה?

אולי תתפלא לשמוע, את השאלה שלך נשאל לא פחות ולא יותר רבי יצחק לוריא, הלוא הוא האר"י הקדוש. בספר שנקרא 'ספר החזיונות' מסופר על תלמיד האר"י ששאל פעם את רבו, מה שווים כל הלימוד התורה והתפילה שלנו, בהשוואה לתנאים? האר"י השיב תשובה מדהימה: אדרבה, רק מפני שאנו במדרגה רוחנית נמוכה מאוד, ההתגברות שלנו על החומריות כדי לעשות את רצון אבינו שבשמים, אהובה וחביבה לפני הקב"ה יותר מהתורה והתפילה של התנאים, כי הם הרי היו במדרגה גבוהה ומזוככים מחומריות.

כך נכתב בספר 'שער הגלגולים' (הקדמה ל"ח): "דע לך, כי אין גדולת הנפש תלויה כפי מעשה האדם, רק כפי הזמן והדור ההוא. כי מעשה קטן מאוד בדור הזה שקול בכמה מצוות גדולות שבדורות אחרים, כי בדורות אלו הקליפה גוברת מאוד מאוד לאין קץ, מה שאין כן בדורות ראשונים". שים לב, הדברים האלה נאמרו לפני למעלה מארבע מאות שנה. בהשוואה לדור שלנו, שבו הניסיונות באים בצרורות, דבר שלא היה מעולם, אתה בוודאי יכול לתאר לעצמך כמה חשובה כל מצוה ומעשה טוב שאנחנו זוכים לעשות, ולכן השמחה שלך על כל מצווה יכולה וצריכה להיות גדולה מאוד.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.