השכר הוא לעתיד לבוא, והניסיון הוא כאן ועכשיו

      אני יודע שמי שמצליח לעמוד בניסיונות הוא גיבור אמיתי. אבל לומר את האמת, בשעת ניסיון קשה לי מאוד להתגבר על היצר, כי בתכלס השכר על ההתגברות הוא לעתיד לבוא, והניסיון הוא כאן ועכשיו, בעולם הזה, ויש תחושה שאני מפסיד את ההנאה מהעבירה. וגם מהי בעצם ההגדרה של ניסיון?       זהקרא עוד...

 

   

אני יודע שמי שמצליח לעמוד בניסיונות הוא גיבור אמיתי. אבל לומר את האמת, בשעת ניסיון קשה לי מאוד להתגבר על היצר, כי בתכלס השכר על ההתגברות הוא לעתיד לבוא, והניסיון הוא כאן ועכשיו, בעולם הזה, ויש תחושה שאני מפסיד את ההנאה מהעבירה. וגם מהי בעצם ההגדרה של ניסיון?

 

   

זה נכון, הרבה פעמים נדמה שמפסידים את ההנאה, אבל חשוב שתדע שהנאה זה משהו שנגזר על האדם מן השמיים, כמה הוא ייהנה בעולם הזה. ואם האדם נהנה חס ושלום באיסור, הוא מפסיד לעומת זה הנאות אחרות, כמו: אם נגזר עליו שהוא יהיה עשיר, והוא הלך ונהנה באיסור, אז במו ידיו הוא מפסיד לעצמו את הברכה וההצלחה שרצו לתת לו מהשמים. אותו דבר, אם קשה לך להתגבר על היצר, אתה צריך לדעת שעל ידי הייסורים שיש לך בהתגברות על היצר, אתה ניצל מהרבה צער וייסורים אחרים שהייתי מקבל אם לא היית מתגבר.

כמו שכתב רבי יעקב ישראל קנייבסקי זיכרון צדיק לברכה, שמכונה גם הסטייפלר ('קריינא דאיגרתא' חלק ב' אגרת כ"ו): "והנה באמת כל מנת היסורים והסבל, וכן כל מנת עונג החיים, הכל נגזר על האדם מן השמים בראש השנה ויום הכיפורים, ואין שום אפשרות להשתמט מהם ולשנותם, ואם האדם ישתמט מאיזה עול המביאו לידי סבל, יצמח תחתיו סבל אחר. ומנת סבלו, וכן מנת עונג הנגזר לו לא יגרע ולא יוסיף אפילו משהו, והרבה שלוחים למקום, לגבות מה שנגזר כמה מאות מיני מחלות רח"ל… אשרי למי ששומר דרך התורה, שאותן היסורים הראויין לבוא, נעשים על ידי שמירת מצוות תורתנו הקדושה, כי אזי יש לו עבור אותן יסורים שכר נורא ונצחי בעולם הבא, וכל סבל שסבל על ידי קיום התורה לזכות עצום יחשב".

חוץ מזה, אתה צריך לדעת שאלה שהולכים בעצת היצר, אין להם באמת סיפוק אמיתי, והם בכלל לא מרוצים, כי תמיד הם נמצאים במרדף אחרי תענוג שעוד לא היה להם, עוד תענוג ועוד הנאה, ואין להם שום רוגע נפשי. תשאל הרבה מאוד אנשים שהיו חילונים והיתה להם אפשרות לעשות מה שבא להם, אבל הם עזבו את העולם החילוני וחזרו בתשובה – הם כולם אומרים בפה מלא שהאושר האמיתי נמצא דווקא אצל יראי השם.

ויותר מזה, לא רק את העולם הבא אתה עלול להפסיד, חלילה, אלא גם את העולם הזה. כי אפילו אם לפעמים נדמה שאף אחד לא יודע שנכשלת, באמת עליך לדעת שכתוב בזוהר (פרשת נח דף ס"ח) שמי שעובר עבירה בסתר, הקדוש ברוך הוא מפרסם את חטאיו. ואם ככה, ברור שלא שווה בשביל תענוג של רבע שעה, לסבול בושות כאלו לכל החיים, ולהפסיד גם את העולם הזה וגם את העולם הבא.

לגבי ההגדרה של ניסיון, ניסיון נקרא כל דבר שאדם יודע מה רצון השם, ובכל זאת היצר שלו מפתה אותו לעשות נגד רצון השם, כמו: שבא לאדם איזה חשק לפגוע ולהעליב את חבר שלו, אפילו שהוא יודע שזה אסור, או שמתחשק לו לדבר דבר שברור לו שהוא לשון הרע, או לפעמים היצר מפתה את האדם שילך לדבר עם חבר שלו בזמן שחברו לומד, שעל ידי זה נגרם ביטול תורה. בקיצור, יש הרבה ניסיונות, לכל אדם לפי הכוחות והיכולות שלו, לפי המדרגה הרוחנית שהוא נמצא בה. ובמיוחד בענייני קדושה יש הרבה ניסיונות, כמו שמירת העיניים ממראות לא צנועים ושמירת המחשבה ממחשבות פסולות למיניהן, ושמירת הברית. וכשאדם מצליח להתגבר ולעמוד בניסיון – אין גבול לשכר שהוא מקבל.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.