לקיים מצוות, בסדר, אבל לשמוח???

מדברים הרבה על שמחה בעשיית מצוות. אבל זה הכל באוויר, בקטע רוחני, בתיאוריה. האם תוכל לתת לי עצות מעשיות, איך בפועל אני יכול לשמוח בעשיית המצוות?

מדברים הרבה על שמחה בעשיית מצוות. אבל זה הכל באוויר, בקטע רוחני, בתיאוריה. האם תוכל לתת לי עצות מעשיות, איך בפועל אני יכול לשמוח בעשיית המצוות?

בוודאי. אבל בשביל זה אני רוצה לספר לך תחילה סיפור קצר: מעשה בראובן, שנסע לחו"ל לרגל עסקיו, וכמובן לקח עמו את התפילין שלו. יום אחד, כשחזר למלון, גילה שפרצו לחדר שלו וגנבו את התפילין שלו. הוא נבהל מאוד מפני שהוא ידע שבמקום שהוא נמצא בו אי אפשר להשיג תפילין. אף על פי כן הוא ניסה את מזלו ויצא לחפש תפילין.

הוא עצר כל עובר ושב בעל חזות יהודית ושאל אותו: "יש לך תפילין?" אך העלה חרס בידו. הוא לא התייאש והמשיך לנסות את מזלו, עד שאיש אחד אמר לו שאכן יש לו תפילין כשרות ומהודרות, העניין הוא שהאיש הסכים לתת לו להניח אותן רק בתנאי שישלם אלף דולר. הסוחר ראה שאוטוטו השמש שוקעת והוא מפסיד חלילה את מצוות תפילין של אותו היום, לכן הוציא במהירות מכיסו אלף דולר והניח את התפילין. אתה מתאר לעצמך איזו שמחה היתה לו כשלא הפסיד יום ממצות הנחת תפילין.

עכשיו, אני בטוח שגם אתה, אם היית נקלעת למצב כזה, והיתה לך את האפשרות הכספית, היית מסכים לשלם ברצון אלף דולר, העיקר לא להפסיד מצות הנחת תפילין, נכון? כלומר, הנחת תפילין חשובה לך לפחות אלף דולר. ונניח שאתה מקבל היום אלף דולר בהפתעה, בטוח היית שמח עד השמיים. מה יוצא, שאם מצות תפילין היא באמת שווה לאין ערוך מאלף דולר, אז אתה רואה כמה בקלות אתה יכול לשמוח בהנחת התפילין שאתה מניח כל יום.

הרבה פעמים אדם מקיים מצוה שיש לך קושי לעשות אותה. לדוגמה, אתה גר בקומה גבוהה ובשבת אתה צריך לעלות ברגל, מפני שאינך יכול לעלות במעלית. עכשיו, יש לך שתי אפשרויות להתייחס למצב הזה: אחת, להצטער על הקושי והמאמץ שיש לך מפני שאתה עולה ברגל. שתיים, לשמוח בכל פסיעה ופסיעה על כך שאתה שומר שבת, ועל זה שאתה מרגיש בגוף שלך ממש איך אתה זוכה לשמור את השבת.

או לדוגמה, חם לך, ואתה רוצה לפתוח את החלון בשבת אבל אתה לא יכול, כי אם תפתח את החלון, ייכבו נרות השבת. ועכשיו הכל תלוי בבחירה שלך, איך להתייחס לעניין. אתה יכול להתמרמר ולהצטער על הקושי, ואתה יכול לשמוח בזה שאתה נמנע מפתיחת החלון לכבוד שבת קודש למרות שקשה לך. ברגע כזה כדאי לזכור את מה שאמרו חז"ל, שלפי הקושי כך קבלת השכר. עוד דבר שכדאי מאוד לזכור זה, שככל שקשה לך יותר, ואתה מתאמץ לעשות את רצון השם, במיוחד כשאתה עומד בניסיונות, אתה עושה נחת רוח גדולה לשם יתברך.

בספר 'חיי מוהר"ן' (אות תק"ד – תק"ה) כתוב שבכל גיד וגיד מגידי האדם תלויים אלפי אלפים וריבי רבבות עולמות וכאשר אדם עושה איזו פעולה בידיו הרי נעשה עם זה פעולה למעלה בכל העולמות. עכשיו אתה יכול לראות עד כמה יקרה כל מצוה ומצוה שאתה עושה, וממילא גם תבין עד כמה צריך האדם להיזהר שלא להיכשל בחטא, שלא יגרום במעשיו לחורבן העולמות. לעומת זאת, כשאתה מצליח להתגבר ולעמוד בניסיון, אז נחת הרוח שאתה עושה בכל העולמות העליונים היא עצומה.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.