בוגרי ישיבות משתלבים טוב יותר בעולם הכללי

העורך, העיתונאי, המרצה והסופר, הרב משה גרילק בראיון מיוחד לאתר ׳אחינו׳ במסגרת פרויקט ׳הישיבה שלי׳.

"אחד הדברים עליהם אני מתגעגע כל העת, הינו הלימוד בישיבה", מספר הרב משה גרילק בראיון מיוחד לאתר 'אחינו'. "שנות הלימוד בישיבה היו השנים היפות ביותר בחיי, למרות עליות ומורדות הקיימות בכל עת. התענוג שבשנות הלימוד הללו הוא אדיר".

הרב משה גרילק הינו סופר, עיתונאי, מרצה בחסד, הוגה דעות ומשמש כעורך השבועון הגדול ביותר במגזר החרדי, השבועון 'משפחה', הזוכה לתפוצה שבועית של עשרות אלפי גיליונות בכל שבוע ופועל במספר מוקדים בעולם.

"הלימוד בישיבה מחדד את יכולת החשיבה באופן מיוחד. דבר זה ניתן לראות כל העת, כאשר בוגרי ישיבות משתלבים בעולם הכללי, הם מסוגלים לעשות זאת טוב יותר מאחרים היות והם זכו בכלים מחשבתיים מיוחדים.

 

בישיבה לומדים לחשוב ולבקר, לבנות ולפרק. צורת הלימוד באמצעות ויכוח, תורמת לחידודו של השכל יותר מכל דבר אחר. כאשר יוצאים מן הישיבה, לפתע מגלים שהכלים המחשבתיים שהתקבלו בישיבה, הם רבים וחזקים לעין שיעור מכלים אותם מקבלים במקומות אחרים. הישיבה מספקת גם זווית ראיה ועומק בחיים דבר ההופך את הלומד, לא לאדם שיש לו אוסף ידיעות, אלא לאדם שהידע מפתח אותו באופן אישי ובונה את אישיותו".

"ערך מוסף נוסף שישנו בישיבה הינו השהייה בצילם של אנשי רמי מעלה מבחינה רוחנית. כאשר אתה רואה את רבני הישיבה אשר חיים בעולם אחר, יפה יותר, טוב יותר, יש לך חשק אדיר להיות כמוהם.

 

אתה רואה את טוב ליבם, את החסד שהם עושים ואת חוכמתם בכל תחום, שאיפותיך לצמוח גדלות. זכור לי שכאשר למדתי בישיבת פוניבז', הרב מפוניבז', ראש הישיבה, היה נוסע אחת לתקופה לחו"ל על מנת לאסוף כספים להחזקת הישיבה.

 

בכל פעם שהוא היה נוסע, הוא היה עובר אחד אחד בין תלמידי הישיבה ומעניק נשיקת פרידה לכל תלמיד. היחס האישי והנשיקה אותה הוא היה מעניק לכל אחד, מהקטן שבקטנים ועד לגדול שבגדולים, זכורה לי עד היום. היכולת לאהוב את התלמידים ללא גבול, חקוקה בזיכרוני כל העת".