קריאת התורה בחנוכה

 בכל שמונת ימי החנוכה מוציאים ספר תורה וקוראים ג' עולים בכל יום בפרשת נשא בסדר הקרבת קרבנות נשיאי שבטי ישראל. וזאת מפני שבכ"ה בכסלו נגמרה מלאכת המשכן. הספרדים מתחילים ביום הראשון מ"ברכת כהנים" והאשכנזים מתחילים מ"ויהי כלות משה". בשבת חנוכה מוציאים שני ספרי תורה. בראשון קוראים שבעה עולים בפרשת השבוע, והמפטיר קורא בספר השני אתקרא עוד...

 בכל שמונת ימי החנוכה מוציאים ספר תורה וקוראים ג' עולים בכל יום בפרשת נשא בסדר הקרבת קרבנות נשיאי שבטי ישראל.

וזאת מפני שבכ"ה בכסלו נגמרה מלאכת המשכן.

הספרדים מתחילים ביום הראשון מ"ברכת כהנים" והאשכנזים מתחילים מ"ויהי כלות משה".

בשבת חנוכה מוציאים שני ספרי תורה. בראשון קוראים שבעה עולים בפרשת השבוע, והמפטיר קורא בספר השני את הקריאה של חנוכה, ומפטיר בשל חנוכה.

ראש חודש טבת החל בחנוכה: אם חל ביום חול – מוציאים שני ספרי תורה וקוראים שלושה עולים קריאת ראש חודש, והרביעי קורא בספר השני את הקריאה של חנוכה.

אם חל בשבת – מוציאים שלושה ספרי תורה. בספר הראשון קוראים ששה עולים בפרשת השבוע. השביעי קורא בספר השני את קריאת ראש חודש (= קורבנות שבת וראש חודש), והמפטיר קורא בספר השלישי את הקריאה של חנוכה.