ברכות ההדלקה

נוסח ברכות ההדלקה, קובץ PDF להורדה והדפסה, דיני ברכת נרות חנוכה ועוד...

להורדת נוסח הדלקת נרות חנוכה – לחץ כאן

 

ראוי שכל בני הבית יתאספו לשמוע הברכות ולראות את הדלקת הנרות.

הברכות:

ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וציונו להדליק נר חנוכה
ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה
ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שהחינו וקימנו והיגיענו לזמן הזה

בלילה הראשון מברכים שלוש ברכות:
ברכת המצוה – "להדליק נר חנוכה" (ויש המברכים "להדליק נר של חנוכה").
ברכת הנס – "שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה".
ברכת הזמן – "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

בשאר הלילות אין מברכים "שהחיינו", רק "להדליק" ו"שעשה ניסים".

שכח לברך "שהחיינו" בלילה הראשון:
אם נזכר בתוך חצי שעה מזמן ההדלקה – יברך מיד.
אם נזכר לאחר מכן – יברך "שהחיינו" בהדלקת הנרות בלילה השני.

אם שכח בשני – יברך בשלישי, ואפילו אם נזכר בלילה השמיני שלא ברך "שהחיינו" מברך בשעת הדלקת הנרות בלילה השמיני.

מברכים לפני התחלת ההדלקה, שכל המצוות מברך עליהן "עובר לעשייתן".

התחיל להדליק ולא ברך:
אם יש לו עוד נר להדליק – מברך כל הברכות.
ואם כבר גמר להדליק את כולם – מברך רק "שעשה ניסים" (ובלילה הראשון גם "שהחיינו") אבל לא מברך "להדליק".
לא יסלק ידו מההדלקה עד אשר ידליק את רוב הפתילה היוצאת מן הנר ולא מספיק שהאש נתפסה מעט בפתילה.

אחר הדלקת הנר הראשון בעוד הוא ממשיך להדליק את שאר הנרות אומר את הפיוט "הנרות הללו". אבל אין להתחיל באמירת הפיוט קודם הדלקת הנר הראשון.

מי שאינו יכול להדליק וגם אם אין מדליקים עבורו בביתו, כשרואה נרות חנוכה מברך "שעשה ניסים", ובלילה הראשון גם "שהחיינו".

המדליק ומברך בבית הכנסת, חוזר ומדליק ומברך כל הברכות בביתו. (וברכת שהחיינו אינו חוזר ומברך אלא אם כן מוציא בביתו ידי חובה את בני הבית שאז חוזר ומברך גם ברכת שהחיינו).

אין מברכים בבית הכנסת על הדלקת הנרות אלא אם כן יש בשעת ההדלקה עשרה אנשים.

 

להורדת נוסח הדלקת נרות חנוכה – לחץ כאן