זמן הדלקת נרות חנוכה

מתי הזמן הנכון להדליק את נרות חנוכה - בשקיעה או בצאת הכוכבים? קודם מתפללים ערבית או מדליקים נרות? עד איזה שעה אפשר להדליק בלילה? ומה קורה בערב שבת?

בנוגע לזמן הדלקת נרות חנוכה ישנם מנהגים שונים:

* למנהג הספרדים – זמן ההדלקה מתחיל בצאת הכוכבים וקודם ההדלקה מתפללים ערבית.
* למנהג האשכנזים – זמן ההדלקה מתחיל בשקיעת החמה לפני תפילת ערבית, ויש נוהגים לאחר תפילת ערבית.

בדיעבד, אם הקדים להדליק שעה ורבע לפני שקיעת החמה (=פלג המנחה) יצא, אך צריך להדליק בנרות גדולים שידלקו עד חצי שעה אחרי צאת הכוכבים, כדלהלן.

זמן הדלקת הנרות מסתיים לכתחילה אחרי כחצי שעה מצאת הכוכבים.

בדיעבד, יכול להדליק כל הלילה עד עלות השחר.

אם התאחר מלבוא אל ביתו בלילה, וכשבא מצא שבני ביתו ישנים – יש אומרים שצריך להעיר לכל הפחות מקצתם כדי שיוכל להדליק בברכה. ויש אומרים שאין צריך להעירם ורשאי להדליק גם כאשר כל בני הבית ישנים.

הנרות צריכים להיות דלוקים חצי שעה לפחות. וצריך לשים כמות שמן לפני ההדלקה כשיעור שידלקו חצי שעה אחרי צאת הכוכבים.

לא נתן שמן כשיעור חצי שעה, או שהדליק בנר קטן, מכבה ומוסיף שמן או מביא נר גדול, וחוזר ומדליק בלי ברכה.

מי שהקדים להדליק לפני שקיעת החמה צריך לשים יותר שמן או להדליק בנרות גדולים יותר כדי שידלקו חצי שעה אחרי צאת הכוכבים.

כעבור חצי שעה לאחר צאת הכוכבים מותר לכבות את הנרות.

נר שכבה לפני תום חצי השעה ידליקו שנית (בלי ברכה). ואם לא הדליקו בכל זאת יצא, (שעיקר המצוה בהדלקה ולכן "כבתה אין זקוק לה").

כחצי שעה לפני זמן ההדלקה אסור לאכול, וכן אסור לישון אפילו מעט.

איסור אכילה הוא דווקא כשאוכל יותר מכביצה פת או עוגות (כ – 56 גרם), אבל פירות או ירקות מותר, וכן מותר לשתות קפה או שאר משקאות קלים.

המחמיר שלא לטעום כלל קודם הדלקת נרות תבוא עליו ברכה.

וכן אסור להתחיל במלאכה או בלימוד תורה בתוך חצי שעה קודם הדלקת נרות. אבל לאחר שהדליק הנרות רשאי לעשות מלאכה, ורק הנשים נהגו שלא לעשות מלאכה עד שתעבור כחצי שעה מזמן ההדלקה.

בבית כנסת מדליקים בין מנחה למעריב.

יש נוהגים לחזור ולהדליק נרות חנוכה בבית הכנסת קודם תפילת שחרית אולם לא יברכו על הדלקה זו.

זמני ההדלקה בערב שבת ובמוצאי שבת

בערב שבת מדליקים נרות חנוכה לפני נרות של שבת (כי נוהגים לקבל שבת בהדלקת נרות שבת), וצריך לשים הרבה שמן או להדליק בנרות גדולים כדי שידלקו עד חצי שעה אחרי צאת הכוכבים.

טוב להחמיר להתפלל מנחה בערב שבת קודם הדלקת הנרות, כי תפילת מנחה שייכת ליום שישי והדלקת הנרות שייכת לשבת, ומכל מקום לא יתפלל מנחה ביחיד כדי להקדימה להדלקת הנרות.

בערב שבת חנוכה אין אומרים פרק "במה מדליקין" מפני שכל השמנים כשרים לנרות חנוכה.

במוצאי שבת חנוכה מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה תחילה ואחר כך ההבדלה, כדי לאחֵר יציאת השבת עד כמה שאפשר, וכדי שיהיה פרסומי ניסא, שאם ידליקו לאחר ההבדלה הרי הציבור הולכים לביתם מיד לאחר מכן.

בענין ההבדלה בבית, נוהגים שקודם מבדילים על הכוס ואחרי ההבדלה ידליק נרות חנוכה.

טוב להכין בערב שבת את הנרות של מוצאי שבת כדי לא לאחר יותר מדי בהדלקתם.