מקום הדלקת הנרות

איפה הכי נכון להדליק את נרות חנוכה?

נרות חנוכה מניחם ליד פתח החצר או פתח הבית הסמוך לרשות הרבים, מבחוץ – בתוך חלל הפתח או בתוך הטפח הסמוך לו (טפח = 10 – 8 ס"מ).

לא יניח את נרות החנוכה למטה מ – 3 טפחים (כ 30 – 24 ס"מ) ולא יניחם גבוה מעשרים אמה (כ – 960 ס"מ). ואם להב הנרות גבוה משיעור זה – לא קיים את המצוה.

מצוה לכתחילה להניחם למטה מעשרה טפחים (כ 100 – 80 ס"מ) וזאת כדי שהנרות ייראו היטב ויתפרסם הנס.

מניחם מצד שמאל של הפתח (דהיינו משמאלו של הנכנס לבית) כדי שתהיה מזוזה מימין ונרות חנוכה משמאל ויהיה מוקף במצוות בבואו ובצאתו מביתו.

הגרים בקומות העליונות או כשיש חשש היזק בהנחת הנרות בפתח ביתו מבחוץ – מניחם בחלון הפתוח לרשות הרבים.

אם חלונות ביתו גבוהים למעלה מעשרים אמה מרשות הרבים, מניחם בתוך הבית. ונוהגים גם אז להניחם ליד אחד הפתחים מבפנים.

צריך להדליק את הנרות במקום הנחתם, ולכן לא ידליק בתוך ביתו ואחר כך יוציא את הנרות ויניחם בפתח הבית.

בבית כנסת מניחם בכותל דרום – זכר למנורת בית המקדש שמקומה היה בצד דרום.