עצתו של הרב מזלאטשוב

אם חייב האב למסור עצמו למות עבור בנו

 

היה זה בגטו לודז', תחושת קדרות שאפפה את שמי הגטו לא הצליחו לסדוק את חומת הביטחון והאמונה שנותרה בליבותיהם של גיבוריה, התחושה כי זכות היא למות כיהודי על צו יהדותו עברה כזיק בין המוני המצטופפים שלא ידעו לאן פניהם מובלות, למרות שרע יותר מאשר היה מצבם כמעט ולא יכול להיות.

קלגסי הנאצים ימ"ש הצליפו את מכותיהם באותם דמויות חלושות שסירבו לשמוע לקול ההוראה הברורה שיצאה הבוקר וחלחלה עמוק בתוככי יושבי הגטו, כי על כולם איש ואישה טף וזקן להתאסף במרכז הגטו ולהישמע להוראות השוטרים באשר יהיו.

בני משפחת רפפורט שעברו סאת ייסורים איומה, אך נותרו מחוסנים ובטוחים נאלצו אף הם לארוז את מעט מיטלטליהם ולצעוד אל הבלתי נודע.

האב רבי הערש המשיך כדרכו בקודש לחזק את ידי משפחתו, בנו יחידו ובתו יחידתו, זכו לשמוע ממנו על הזכות הגדולה שנפלה בחלקם אם חס וחלילה יאלצו אף הם כרבים מאחיהם להקריב את חייהם למען השם, דמותם של רבי ישמעאל כהן גדול או רבי ישבב הסופר שצרח במר שופר.. עמדו לנגד עיניהם.

בקשה אחרונה בקשה הבת מהוריה: אנא, עד כה עברנו תלאות רבות ותמיד היינו יחד וה' היה עמנו בצוותא, נעשה כל שביכולתנו להמשיך ולהיות יחד, במלוכד, וה' ימשיך להיות בעזרינו.

והנה אך הגיעו לרחבת הכיכר, והם מתבקשים להיפרד, הילדים הצעירים לחוד, והוריהם מאידך, כל ניסיון להתנגדות נתקל במכות נמרצות, שהגוף הרעוע לא יכול לסבול, בדמעות שליש, ובבכי חרישי נפרדים הילדים מהוריהם, והם מובלים לבית המדרש שם נכלאו עם רבים מחבריהם.

ההורים, שידעו מר לבם, ניסו בכל דרך לבא ולהציל את ילדיהם, אור תקוותם האחרונה, אך ניסיונותיהם לא הואילו..

בצר לו פנה רבי הערש אל הרבי מזלאטוב שהיה בקרבם, ושאלו שאלת חכם: האם יכול אני להקריב את חיי וחיי אשתי, בכדי שאוכל להציל תמורתנו את שני ילדי הסגורים בהיכל המדרש??

הס הושלך באזור, לא היה זמן רב מדי בכדי לפתח סוגיה זו לעומקה, והתשובה ניתנה מיידית, כי טוב הצלת הילדים ממות ההורים.. הצלת נפשותיהם של הילדים יתכן ותישאר חקוקה לאור עולם.

פנה רבי הערש בתחושת האמונה, ופנה אל מפקד האזור, וביקשו לחלץ מבין הכלואים שהיו בדרכם לרכבת המשא ששמועות לא טובות ניבאו את סופם, את שני ילדיו.. ובתמורה ילכו הוא ורעייתו ויעלו על דרגשי הרכבת אל הבלתי נודע..

היה בזה סיכון רב, מטבע הדבר שהבקשה תיענה בכדור בודד וקטלני, אך הפעם בברכתו של צדיק, החליט הצורר לנסות ולעשות דבר מה.. קציני גסטאפו נכנסו להיכל והכריזו: יוסף ורבקה רפפורט החוצה!! – תחילה חששו, אך לבסוף נשמעו ויצאו יחדיו החוצה.   רק כשיצאו החוצה נודעה להם התעלומה, ההורים ביקשו את הצלתם וזו בתמורה לחייהם שלהם.. פנינו להורים בבכי עז והודענו כי איננו מוכנים לכך.. 

אך ההורים  שניהם בנחרצות פקדו עלינו: זו מצות כיבוד אב ואם, נתפלל עליכם שתמשיכו את דרך החיים שלנו!!

חזינו במחזה האיום מכל, זה שהראה לנו את סופם של ההורים האהובים, וכל חיינו שמרנו להם את ההבטחה להמשיך את דרך החיים שלנו..!! ללמדך עד כמה חייב האב למסור עצמו עבור בנו…

 

עוד

בקטגוריה

הלימוד לאור הנר בשבת המעיל טווי ומוכן אלא שהעם לא מצפה כראוי