שנאת עולם לעם עולם

ימיה של שנאת היהודים כמספר ימיה של היהדות עצמה. בכל מקום בו היו יהודים, היתה גם שנאת ישראל. בכל מקום ובכל זמן היתה זאת שנאה ללא היגיון וללא חשבון.

 

"וגם הנה הולך לקראתך" (בראשית לב, ז)