שנאת עולם לעם עולם

 

"וגם הנה הולך לקראתך" (בראשית לב, ז)