מספר נרות חנוכה

רועי ושי הם חברים טובים. שניהם לומדים באותו תיכון, מתגוררים בבתים סמוכים ואוהבים לבלות יחד.   באחד מלילות החנוכה, הזמין רועי את שי לבקר אותו בביתו. כאשר הגיע שי לביתו של רועי, הראה לו רועי בגאוה את החנוכיה שלו העומדת על החלון, יחד עם החנוכיות של כל המשפחה.   שי התפלא מאוד: "גם אצלנו בביתקרא עוד...

רועי ושי הם חברים טובים. שניהם לומדים באותו תיכון, מתגוררים בבתים סמוכים ואוהבים לבלות יחד.

 

באחד מלילות החנוכה, הזמין רועי את שי לבקר אותו בביתו. כאשר הגיע שי לביתו של רועי, הראה לו רועי בגאוה את החנוכיה שלו העומדת על החלון, יחד עם החנוכיות של כל המשפחה.

 

שי התפלא מאוד: "גם אצלנו בבית אבא שלי מדליק חנוכיה, אבל לא כל בני המשפחה! מדוע במשפחתך כולם מדליקים חנוכיות?"

 

"לא יודע"- ענה רועי- "כך נוהגים אצלנו".

 

אכן, מה הדין? האם כל אחד במשפחה מדליק, או רק ראש הבית?

תנו רבנן- למדו חכמים:

 

מעיקר מצות הדלקת נרות חנוכה, נר אחד מספיק לאיש וביתו, ואין צורך להדליק יותר מנר אחד בבית.

והמהדרין- הרוצים להדר וליפות את המצוות, ידליקו נר אחד לכל אחד ואחד מבני הבית.

והמהדרין מן המהדרין- הרוצים להדר עוד יותר, בית שמאי אומרים: יום ראשון של חנוכה מדליק שמנה נרות, מכאן ואילך- והלאה פוחת והולך ובכל יום מפחית נר, עד שביום האחרון מדליק רק נר אחד. ובית הלל אומרים: יום ראשון מדליק נר אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך ובכל יום מדליק נר נוסף, עד שביום האחרון של חנוכה מדליק שמונה נרות.

עד כאן דברי הגמרא. והלכה תמיד כבית הלל, ולכן המהדרין מן המהדרין מדליקים ביום הראשון אחד, ומוסיפים והולכים, עד שביום האחרון מדליקים שמונה נרות.

נחלקו המפרשים הראשונים בפירוש דברי הגמרא, מהו ההבדל בין מנהגם של 'המהדרין' שכל אחד מבני הבית מדליק רק נר אחד, לבין 'המהדרין מן המהדרין':

דעת בעלי התוספות- שהמהדרין מן המהדרין עושים הידור נפרד מן המהדרין; מדליקים חנוכיה שלמה, אך רק ראש הבית מדליק.

אבל דעת הרמב"ם- שהמהדרין מן המהדרין מוסיפים על המהדרין; כל אחד מבני הבית מדליק חנוכיה שלמה.

האשכנזים נהגו כדעת הרמב"ם, והספרדים (בני עדות המזרח) נוהגים כדעת התוספות.

אם כן, רועי ושי נוהגים כראוי, כל אחד לפי מנהג אבותיו.

רועי ממוצא אשכנזי, ואצלם נוהגים כדעת הרמב"ם שכל אחד מבני הבית מדליק חנוכיה, כדי להיות מ'המהדרין מן המהדרין'.

לעומת זאת שי, הינו ממוצא ספרדי, ולכן נוהג שרק ראש הבית מדליק חנוכיה, וגם בכך מתקיים 'מהדרין מן המהדרין'.

שניהם נהגו על פי ההלכה.

  • תנו- שנו, למדו.
  • מהדרין- כאלו שאוהבים להדר את המצוות.
  • ואילך- והלאה.

 

1. עיקר המצוה של הדלקת נרות חנוכה,
כמה נרות צריך להדליק?
נר אחד לכל בני הבית.
כל יום להוסיף נר.
כל יום להפחית נר.
2. מה הפרוש 'מהדרין'? כאלו שלא נוסעים באוטובוס.
אלו שרוצים להדר וליפות את המצוות.
אלו שקונים אוכל רק בהכשר מהודר.
3. מהי מחלוקת התוספות והרמב"ם? אצל המהדרין מן המהדרין,
אם כל בני הבית מדליקים חנוכיה.

כמה נרות מדליקים ביום הראשון.
האם הלכה כבית שמאי או כבית הלל.
 

6. לפניך קטע המגדיר במילה אחת את יסוד מחלוקת התוספות והרמב"ם.
יש להוסיף בו את המילים הבאות: "נוסף", "נפרד":

לפי התוספות, המהדרין מן המהדרין נוהגים בהידור ____ מאשר המהדרין,
ולפי הרמב"ם, הם נוהגים בהידור ____

1.  א

2.  ב

3.  א

4. לא.

5. לבית שמאי- 6, לבית הלל- 3.

6. נפרד, נוסף.