מקום הדלקת נרות חנוכה

צחי מדליק את נרות החנוכה בפתח ביתו. כיון שלא ידע באיזה צד של הפתח להדליק, בדק בספר 'קיצור שולחן ערוך', וראה שצריך להדליק בצד שמאל של הפתח. בליל חנוכה, ראה צחי שעופר שכנו, שנוהג להדליק בפתח חצרו, הדליק את החנוכיה בצד ימין של הפתח. שאל אותו צחי: למה אתה מדליק בצד שמאל? ענה לו עופר:קרא עוד...

צחי מדליק את נרות החנוכה בפתח ביתו. כיון שלא ידע באיזה צד של הפתח להדליק, בדק בספר 'קיצור שולחן ערוך', וראה שצריך להדליק בצד שמאל של הפתח.

בליל חנוכה, ראה צחי שעופר שכנו, שנוהג להדליק בפתח חצרו, הדליק את החנוכיה בצד ימין של הפתח. שאל אותו צחי: למה אתה מדליק בצד שמאל? ענה לו עופר: מאותה הסיבה שאתה מדליק בצד ימין.

כיצד יתכן הדבר?

אמר רבה: נר חנוכה, מצוה להניחה בטפח הסמוכה לפתח.
טפח הוא 10 ס"מ בערך, וצריך להניחו בטפח שעל יד הפתח, כדי שיהיה ברור שנר החנוכה הודלק על ידי בני הבית הזה.

והיכא- והיכן מנח ליה- מניח אותו, באיזה צד של הפתח, בימין או בשמאל?

רב אחא בריה דרבא-בנו של רבא אמר: מימין.

רב שמואל מדפתי-מהעיר דפתי אמר: משמאל.

והילכתא- ההלכה: משמאל, כדי שתהא נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין, שהרי בצד ימין של הפתח יש מזוזה. ולכן ידליק את נר החנוכה בצד שמאל, כדי שכאשר יעבור בפתח יהיה מוקף במצוות.

צחי, שמדליק את החנוכיה בפתח הבית, במקום שיש בו מזוזה בצד ימין- צריך להדליק את נר החנוכה בשמאל הפתח, ממול המזוזה.

אבל עופר, שמדליק בפתח החצר, ובפתח החצר אין מזוזה, כי פתח שאין לו תקרה ומשקוף אין קובעים בו מזוזה- מדליק את החנוכיה בצד ימין.

  • מנח- מניח.

  • בריה- בנו.

  • הלכתא- הלכה.

1. האם אפשר להדליק חנוכיה במרחק 10 מטר מהפתח?

כן.
לא.
מחלוקת.

2. מהי ההלכה,
באיזה צד של הפתח מדליקים את החנוכיה?

ימין.
שמאל.
לא משנה.

3. כמה זה טפח?

10 ס"מ בערך.
מטר.
כל אחד לפי גודל האגרוף שלו.
 

5. מה הסיבה שמדליקים את החנוכיה בטפח הסמוך לפתח?

 

 

6. כאשר יש כמה בני בית שכולם מדליקים בפתח הבית, האם כולם מדליקים בצד שמאל, או שמא כאשר אחד מדליק בצד שמאל ומתקיים הענין ש'נר חנוכה בשמאל ומזוזה בימין', כבר אין צורך שכולם ידליקו בצד שמאל?

 

 

1.  ב

2.  ב

3.  א

4. רב אחא בריה דרבא עם רב שמואל מדפתי.

5. שיהיה ניכר שהודלק ע"י בני הבית הזה.

6. אם יש נר אחד מול המזוזה, יכולים האחרים להדליק היכן שירצו.