אורח בהדלקת נר חנוכה

יואב הינו סטודנט מצטיין במדעים, הלומד באוניברסיטה יוקרתית. לקראת ימי החנוכה הודיעה הנהלת האוניברסיטה על מספר ימי חופשה. יואב החליט לנצל אחד מימים אלו, כדי לבקר אצל דודו שמואל, המתגורר בעיר חיפה. בשעת צהריים מוקדמת הגיע יואב לחיפה, ופנה מיד לביתו של הדוד. להפתעתו גילה שם את בן דודו וידידו הטוב, רמי, שהתחתן אך חודשקרא עוד...

יואב הינו סטודנט מצטיין במדעים, הלומד באוניברסיטה יוקרתית.

לקראת ימי החנוכה הודיעה הנהלת האוניברסיטה על מספר ימי חופשה. יואב החליט לנצל אחד מימים אלו, כדי לבקר אצל דודו שמואל, המתגורר בעיר חיפה.

בשעת צהריים מוקדמת הגיע יואב לחיפה, ופנה מיד לביתו של הדוד. להפתעתו גילה שם את בן דודו וידידו הטוב, רמי, שהתחתן אך חודש לפני כן, וכעת 'קפץ' לביקור בבית הוריו.

'רמי, למה הגעת לבד? איפה אשתך?' שאל יואב. רמי ענה: 'העבודה שלה מסתיימת רק בארבע, ולכן עדיף לה לחזור כבר ישר הביתה'.

'אם כך' אמר הדוד שמואל לרמי- 'הרווחת עשר אגורות'.

רמי וגם יואב, הסתכלו עליו בהפתעה. מה הקשר?

אמר רב ששת: אכסנאי– אורח,חייב בנר חנוכה במקום שהוא מתארח בו.

אמר רבי זירא:

מריש- מתחילה, כי הוינא בי רב-כאשר למדתי אצל רב, והגיעו ימי החנוכה, משתתפנא בפריטי- הייתי משתתף בפרוטה בהדיאושפיזא- ביחד עם מארחי, כלומר: הייתי נותן לו פרוטה, שהוא סכום הכסף הנמוך ביותר שקיים, ומשתתף בנר החנוכה שלו.

בתר דנסיבי איתתא- לאחר שנשאתי אשה אמינא-אמרתי:

השתא- עכשיוודאי לא צריכנא- אינני צריך לעשות כך,דקא מדליקי עלי– שהרי מדליקים עלי בגו ביתאי- בתוך ביתי. כלומר: אשתי מדליקה בעבורי בבית, ובכך מוציאה אותי ידי חובה.

נשוב למשפט המעניין של שמואל לרמי "הרווחת 10 אגורות". מה הוא התכוון?

כזכור, היו אלו ימי החנוכה. לפי דברי הגמרא שראינו זה עתה, יש הבדל בין יואב לרמי היכן להדליק את  נרות החנוכה באותו ערב;

יואב, שאין מי שידליק עליו בבית, צריך להשתתף בנר החנוכה של המארח. לשם כך יהיה צריך יואב לתת למארחו פרוטה, שהיא כיום פחות מ10 אגורות.  

לעומת זאת רמי, שאשתו נמצאת בבית ומדליקה שם את נרות החנוכה גם בשבילו, איננו צריך להשתתף עם מארחו בנרותיו, ולכן הוא 'הרויח 10 אגורות'.

מעניין, לא?

  • אכסנאי- אורח.
  • מריש- מתחילה.
  • אושפיזא- מארח.
  • דנסיבי- שנשאתי.
  • אמינא- אמרתי.

  

1. האם אורח חייב להדליק נרות חנוכה? כן.
לא.
מחלוקת.
2. למה אורח משתתף דוקא בפרוטה
ולא בסכום אחר?
כי המארח לא צריך כסף אם הוא עשיר.
כי זה הסכום הגבוה ביותר שאפשר
לתת למצוה חשובה.

כי פרוטה זה סכום הכסף הנמוך ביותר,
פחות מזה כבר איננו כסף.
3. מה הפירוש "בי רב"? שני רבנים.
אצל הרב.
אדם שרב עם כולם.

1.  א

2.  ג

3.  ב

4. כיון שהיא השתתפות כספית בנרות החנוכה.

5. רב זירא היה אכסנאי.

6. אדם נשוי, ביתו האמיתי איננו במקום שהוא מתאכסן בו ארעית, אלא בבית שלו ושל אשתו.